Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nabestaande weigert verlenging graf, wil korte termijn


14 november 2011

Vraag nummer: 26681

Naar aanleiding van de bijzetting van de rechthebbende in een bestaand graf ben ik telefonisch benaderd door een nabestaande van deze overleden rechthebbende. Zij had via de uitvaartondernemer vernomen dat de grafrechten 10 jaar verlengd zouden moeten worden. Zij stelt dat de graftermijn dient te worden verlengd met vier maanden, zijnde de overschrijding van de termijn van het grafrecht per juli 2021 tegen betaling van een evenredig deel van de kosten volgens de tarievenlijst.
Het betreffende graf is uitgegeven voor een periode van 30 jaar in juli 1991.
Zij heeft ook haar twijfels over het verplichten van onderhoud voor monument en graf etc. vanaf de datum van bijzetten en bij verlengen van grafrechten. In het verleden werd door onze begraafplaats geen onderhoudsrecht geheven.

Wij bieden aan dat bij het bijzetten in een bestaand graf onderhoud wordt afgekocht en bij overschrijden van de graftermijn en overschrijven van de grafrechten op naam van een nieuwe rechthebbende er verlenging plaats vindt van het grafrecht voor een periode van 10 jaar inclusief onderhoud.

Kunnen wij dit eisen en zo nee wat kunnen wij er dan aan doen om dat wel voor elkaar te krijgen?

Ik hoor graag uw mening hierover,

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het bijzetten van een overledene in een graf of het overboeken van een grafrecht geeft juridisch geen grondslag om onderhoudskosten te gaan heffen. Je verandert het contract immers inhoudelijk niet door een andere rechthebbende als rechtsopvolger van de overleden rechthebbende te accepteren, of door een bijzetting. Juridisch zou het voor de rechter zeker niet houdbaar zijn.

Zie: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


Het verlengen van een grafrecht, nu de resterende termijn van het graf te kort is om de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust te waarborgen, is juridisch wel het juiste moment om onderhoudsrechten te gaan heffen. Verlenging geschiedt altijd tegen de voorwaarden en het tarief van het moment van verlenging. Dat in het verleden geen onderhoudsrecht betaald is, is geen argument.

De nabestaande die stelt dat de graftermijn dient te worden verlengd enkele maanden, zijnde de overschrijding van de termijn van het grafrecht vanaf juli 2021 tegen betaling van een evenredig deel van de kosten volgens de tarievenlijst, heeft ongelijk. En wel om twee redenen.
De eerste is dat een begraafplaatshouder zelf regels mag hanteren voor het verlengen van grafrechten. Als u als begraafplaatshouder 10 jaar hanteert als standaardtermijn voor een verlenging, is men daar als rechthebbende gewoon aan gebonden.
Ten tweede is het zo dat sinds 1 januari 2010 de Wet op de lijkbezorging zegt (in artikel 28) dat een verlenging voor minimaal 5 jaar geregeld moet worden. Een verlenging van een paar maanden is wettelijk niet toegestaan, ook al zou u dat als begraafplaatshouder (ook) willen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: is een uitvaartondernemer verplicht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE