Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Na verwerpen erfenis, toch recht op graf?


14 juli 2009

Vraag nummer: 6709  (oude nummer: 13428)

als ik als kind de erfenis van mijn vader verwerp, en mijn ooms en tantes aanvaarden de erfenis beneficair, heb ik dan ook nog recht van spreken en doen over mijn vaders graf ja of nee. of heb ik dat eigelijk met het verwerpen ook verloren??

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het recht op een graf heeft helemaal niets te maken met de erfenis. En ook niet met het zijn van erfgenaam van de overledene.

Alleen de persoon die bij de begraafplaats geregistreerd staat als rechthebbende en die daar ook een schriftelijk bewijs van heeft (grafbrief of grafakte of vregelijkbaar document), heeft zeggenschap over een graf. Men krijgt of heeft dat niet automatisch als erfgenaam. Men verliest het ook niet als men afstand doet van een erfenis.

U moet er voor zorgen dat u de papieren van het graf hebt; dan houdt u dat ook gewoon.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE