Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mondelinge afspraken grafrechten grootouders


1 september 2016

Vraag nummer: 47176

Goede middag.
Ik heb onderstaande mail gestuurd naar het kerkhofbestuur van de st. Martinusparochie te Weert. Ik was het namelijk niet eens dat men de mondelinge afspraak die in het verleden met grafdelvers, niet meer nakomen.
Graag wil ik u vragen of dit zomaar kan. Men heeft mij daarna een mail gestuurd, dat ik maar moet bewijzen dat dit indertijd was beloofd.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Peter Gerits.

Geacht kerkhofbestuur sint Martinuskerk.


Naar aanleiding van mijn eerdere mail d.d. 29-06-2016, betreffend het verzakken van het graf van mijn oma en opa, die in het verleden ook grafdelver / kerkhofbeheerder was, het volgende.

De heer Stals reageerde telefonisch in de functie van hoofd kerkhofbeheer van de stadsbegraafplaats, op mijn mail.

Volgens heer Stals waren de grafrechten van oma Cornelia Slenders en opa Sjeng Gerits verlopen, ondanks de afspraak die indertijd was gemaakt met de toenmalige kerkhofbeheerders, dat ze bij overlijden een honderdjarig grafrecht voor hun eigen graf zouden krijgen.

Mijnheer Stals vertelde dat de grafrechten voor kerkhofbeheerders waren ingekort naar 50 jaar en nog niet zolang geleden zelfs teruggebracht naar 20 jaar.
Ook gaf hij aan dat mijn vader, die nu samen met mijn broer is begraven naast het betreffende graf van mijn grootouders, te kennen had gegeven om bij zijn ouders begraven te willen worden. Hierop is pap teruggekomen en wilde in later stadium bij zijn zoon Anton Gerits komen te liggen, alwaar mijn moeder t.z.t. ook zal worden bijgeplaatst.
Dat is volgens mijnheer Stals onder meer de reden dat de grafrechten zijn verlopen van oma en opa.

De grafrechten zouden wel verlengd kunnen worden met 10 jaar voor de somma van € 510,00, maar dat vinden mijn zus en ik niet volgens afspraak.
Een afspraak dient namelijk nagekomen te worden, ook al veranderen andere afspraken in de loop der tijd.
Hernieuwde afspraken gelden dan voor de nieuwe medewerkers en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast, zo is onze mening.
Opa is begraven in 1950 en het beloofde grafrecht geldt dus tot 2050.

Wij willen derhalve graag, dat het kerkhofbestuur van st. Martinuskerk zich aan de afspraak houdt en het verzakte graf van onze grootouders, dat door het delven van mijn vaders graf voor een groot deel is verzakt, ook weer in ere herstelt.

Met vriendelijke groet,

Peter Gerits

Antwoord:

Geachte heer,

Als u geen schriftelijk bewijs van de afspraken uit 1950 hebt, of een kwitantie als bewijs van betaling, houdt het op.

Het was in het verleden niet algemeen gebruikelijk dat grafdelvers of beheerders van een kerkhof altijd een lange termijn voor hun graf kregen. U kunt zich dus ook niet beroepen op een afspraak die altijd overal gold.

Ik kom in mijn praktijk wel vaker tegen dat mensen menen dat er vroeger bepaalde afspraken zijn gemaakt, waar geen enkel bewijs van is. Waarschijnlijk vergissen die mensen zich dan of leggen een situatie anders uit. Ik heb al eens gezien dat mensen meenden dat algemene graven eeuwigdurende graven zouden zijn, omdat er geen termijn in de grafbrief stond. Ja, er stond geen termijn in omdat er helemaal geen grafrechten verleend waren, laat staan eeuwigdurend.
Als er met uw grootouders werkelijk afspraken of toezeggingen zouden zijn gedaan over een duidelijk afwijkende lange termijn, zou het voor de hand liggen dat men die op papier zou hebben gezet. Vanuit het besef dat alle mensen die die afspraak maakten na enkele tientallen jaren niet meer zouden leven, zou dat logisch en noodzakelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE