Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moet broer zijn zus informeren over rechten graf vader?


20 maart 2013

Vraag nummer: 33994

Moeder was rechthebbende over het graf van haar man. Moeder komt te overlijden en wordt gecremeerd. Na 2 herhaalde verzoeken vanuit de gemeente om het graf van vader op naam te zetten heeft de zoon de rechten opnaam gekregen. Zoon leeft in onmin met dochter zus. Dochter was niet ingelicht over het rechthebbendschap van het graf van vader. Dochter wil graag dat moeder bijgezet wordt in het graf van vader, maar broer die nu rechthebbende is weigert dat.

Had broer zijn zus in kennis moeten stellen van het rechthebbendschap van vaders graf?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, de broer had zijn zus niet in kennis hoeven stellen van het verwerven van het grafrecht.
Maar de gemeente had het wel moeten doen, als de gemeente wist dat de dochter/zus er een probleem mee had. Het op naam stellen van het grafrecht is namelijk een beschikking, waar belanghebbenden bezwaar tegen kunnen aantekenen, of daar althans de kans toe moeten krijgen. De gemeente had de dochter in kennis moeten stellen van het besluit ten gunste van de zoon, zodat de dochter gelegenheid zou hebben (binnen 6 weken) een bezwaarschrift in te dienen.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft in een dergelijk geval alleen zin als er objectieve redenen zijn op grond waarvan de zoon de rechten niet zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld als moeder in een testament zou hebben bepaald dat de dochter de grafrechten zou dienen te krijgen. Of als de moeder in het testament had bepaald dat haar asbus ook in 'haar' graf bij vader zou moeten worden bijgezet.
Als de dochter het er alleen maar niet mee eens is, kan het nog wel, maar heeft het bezwaar weinig kans van slagen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE