Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Minimale termijn huurgraf (particulier graf)


15 maart 2011

Vraag nummer: 24585  (oude nummer: 16543)

is de gemeente of begraafplaats volgens de nieuwe wet verplicht om particuliere graven voor de termijn van 10 jaar aan te bieden? Ik heb begrepen dat dit bij amendement in de wet, ingaand 1-1-2010 is gekomen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, gemeentelijke of kerkelijke of andere begraafplaatshouders zijn niet verplicht om eigen of particuliere graven aan te bieden voor een termijn van 10 jaar.
De Wet op de lijkbezorging biedt sinds 1 januari 2010 die mogelijkheid. Maar het is een optie; er is geen verplichting om die termijn aan te bieden.

Het is bijvoorbeeld op grond van de wet ook mogelijk om graven voor 13, 40 of 75 jaar aan te bieden. Maar niemand is verplicht om dat te doen.
Veel begraafplaatshouders bieden eigen / particuliere graven aan voor 20 jaar.

U gebruikt in de kop van deze vraag de term 'huurgraf'. Dat vind ik een heel lastige term. In sommige gemeenten wordt die namelijk gebruikt voor algemene graven, in andere voor eigen of particuliere graven. Dat is nogal verwarrend.

Overigens is er voor algemene graven ook geen vaste termijn. Er zijn begraafplaatsen die algemene graven uitgeven voor 10, 15 en voor 20 jaar. Dat mag allemaal.

Begraafplaatshouders zijn dus vrij om zelf de termijnen van uitgifte van graven te kiezen. De enige restrictie is dat korter dan 10 jaar niet mag.
Men dient de termijn die men hanteert vast te leggen in de beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE