Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Minderjarige rechthebbende

21 oktober 2010

Vraag nummer: 7701 (oude nummer: 16099)

Goede morgen mijnheer van der Putten,

Is er een leeftijdsgrens gesteld aan het verlenen van grafrechten?

Er is een aanvraag om het recht te verstrekken aan een 17 jarige zoon van de overledene. Kan dat ?

Met vriendelijke groet,

XX
Gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen leeftijdsgrens voor het verlenen van grafrechten, net zoals dat er geen leeftijdsgrens is om erfgenaam te zijn, om een bankrekening te hebben, of om het eigendom van onroerend goed te hebben. Dat kan zowel als men 1 dag oud is, als dat men 15 jaar of 95 jaar is.

Alleen is het zo dat een minderjarige zelf geen rechtshandelingen kan verrichten en dat zijn ouders of zijn voogd voor hem moeten tekenen. Vanaf de dag dat de rechthebbende 18 jaar wordt, kan hij zonder ouder of voogd handelen. Dat gaat automatisch.

Het is verstandig om in de administratie van een begraafplaats altijd de geboortedatum van een rechthebbende te noteren. Dat kan van belang zijn om te zien of hij minderjarig is (en of dus een handtekening van een ouder of een voogd nodig is), maar later ook om te zien, bij oude graven, of de gerede kans bestaat dat een rechthebbende inmiddels overleden is en dat het graf niet tijdig overgeschreven is, zodat de rechten eventueel vervallen kunnen worden verklaard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over 2 lichamen in 1 kist:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder