Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Minderjarige rechthebbende


21 oktober 2010

Vraag nummer: 7701  (oude nummer: 16099)

Goede morgen mijnheer van der Putten,

Is er een leeftijdsgrens gesteld aan het verlenen van grafrechten?

Er is een aanvraag om het recht te verstrekken aan een 17 jarige zoon van de overledene. Kan dat ?

Met vriendelijke groet,

XX
Gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen leeftijdsgrens voor het verlenen van grafrechten, net zoals dat er geen leeftijdsgrens is om erfgenaam te zijn, om een bankrekening te hebben, of om het eigendom van onroerend goed te hebben. Dat kan zowel als men 1 dag oud is, als dat men 15 jaar of 95 jaar is.

Alleen is het zo dat een minderjarige zelf geen rechtshandelingen kan verrichten en dat zijn ouders of zijn voogd voor hem moeten tekenen. Vanaf de dag dat de rechthebbende 18 jaar wordt, kan hij zonder ouder of voogd handelen. Dat gaat automatisch.

Het is verstandig om in de administratie van een begraafplaats altijd de geboortedatum van een rechthebbende te noteren. Dat kan van belang zijn om te zien of hij minderjarig is (en of dus een handtekening van een ouder of een voogd nodig is), maar later ook om te zien, bij oude graven, of de gerede kans bestaat dat een rechthebbende inmiddels overleden is en dat het graf niet tijdig overgeschreven is, zodat de rechten eventueel vervallen kunnen worden verklaard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over 2 lichamen in 1 kist:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >