Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meningsverschil verdeling grafoppervlak


28 september 2002

Vraag nummer: 1155  (oude nummer: 1490)

Thu Oct 7 19:15:19 1999

Onze begraafplaats kent (ruimtegebrek) uitsluitend algemene graven. Wij begraven twee diep. In ons reglement is duidelijk de maat omschreven. De maat van een graf voor een kind is 2 meter lang - 1 meter breed. De maat voor een grafoppervlak is 80 cm lang - 65 cm breed. Bij plaatsing van de stenen, ons kantoor meld uitsluitend dat er geplaatst is maar controleert dit niet, heeft de steenzetter het ene graf meer ruimte toebedeeld dan de ander. Door verschuiving van de achterste steen is het totale graf uitgedijd tot 2.5 x 0.8.. Verder wil ik als beheerder om technische redenen niet gaan. Een graf van partij a heeft de maat van 1.02 x 0.8 en voor partij b 1.47 x 0.8. Voor partij a hebben wij de steen verplaats maar is nog steeds niet tevreden. Partij b wil op geen enkele manier meewerken om tot een verdeling van 45 cm verschil te komen. Als beheerder heb ik partijen te kennen gegeven dat ik twee dingen kan doen; A = Ik breng het graf terug naar zijn in het reglement voorgeschreven maten en verdeel het oppervlak dan volgens het reglement. (geniet niet mijn voorkeur) B = We verschuiven de steen van partij b met 20 cm (geniet mijn voorkeur) Vraag; Mag ik dit Hoe zeg ik dit zo correct mogelijk aan Uw reactie tegemoet ziend, teken ik met vriendelijke groeten.
H. M van Lieshout

v.v. R. K. parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie Bleiswijk. 010-5218082

Antwoord:

Thu Oct 7 22:16:02 1999

Geachte heer Van Lieshout,

Ik heb uw relaas met aandacht gelezen. En - ik zeg het maar heel eerlijk - gedacht "Weer zo'n beheerder die de kool en de geit probeert te sparen." En ik dacht meteen "Dat moet 'ie niet doen."

Als het reglement van uw begraafplaats op dit punt duidelijk is, dat wil zeggen dat de maten van een grafmonument (of oppervlakte voor een beplanting) er in staan, dan wel dat het reglement bepaalt dat het bestuur maten kan vaststellen en die vastgestelde maten worden aan de familie en de steenhouwer meegedeeld, dan kunt u in mijn ogen maar één ding doen: vasthouden aan die maten. En geen millimeter toegeven. Letterlijk en figuurlijk.

Ik lees in uw verhaal dat de formaten van beide stenen niet kloppen. Welnu, dan gaan ze beide retour. Ik zou daar heel streng in zijn. Niet perse om streng te zijn, maar ik heb in mijn brede werkervaring geleerd - proefondervindelijk en met schade en schande - dat toegeven leidt van kwaad tot erger. Je hebt geen enkel goed argument om tegen partij A te zeggen dat een steen moet verschuiven; het enige argument is dat partij B nog meer fout is dan partij A. Andersom ook. En stel dat u dit oplost door wat met de stenen te schuiven, waar beide partijen akkoord mee gaan? Welk argument hebt u dan om tegen een volgende partij C of D te zeggen dat ze zich wel aan de voorgeschreven maten moeten houden als die ook met een veel te grote steen komen? Geen enkel.

Daarenboven werkt het ook nog zo, dat als u aan een of beide partijen toegeeft, toch niemand echt tevreden zal zijn. Daarvoor is er meestal al te veel discussie geweest. Als u ze gewoon aan de voorgeschreven formaten houdt, zullen ze ook niet tevreden zijn, maar er is tenminste een objectieve reden waar ze zich naar te schikken hebben. Ze zijn dan niet het 'slachtoffer' van een handeling van mede-graf-gebruik-familie, wat onderling wrevel geeft als men elkaar bij het graf of in het dorp ontmoet.

Misschien is er in het verleden al vaker op dit punt toegegeven. Dan is deze zaak een goede start om daar een eind aan te maken en aan het reglement vast te houden. Ik zou u adviseren om dat dan ook als nieuw beleid in uw parochieblad bekend te maken: van nu af aan wordt strikt de hand gehouden aan de formaten van de graven c.q. grafmonumenten.

Ik zou de betreffende families aanschrijven en een maand de tijd geven om de stenen kleiner te maken dan wel de stenen te vervangen door andere. Als ze dat niet doen, kunt u ze op kosten van de families laten verwijderen. Dat moet u dan ook duidelijk schrijven. Als u gebruik maakt van het reglement volgens het model van de R.K. kerkprovincie, staat dat in artikel 37 aan het eind. En dat moet u dan niet alleen schrijven, maar u moet het werkelijk DOEN. U laat dan de steen verwijderen en u stuurt een rekening.
En als men die niet betaalt, stuurt u een aanmaning en zegt u dat u de zaak aan een incassobureau geeft en dat de kosten voor hun rekening zijn. En dan moet u ook werkelijk incasso laten uitvoeren. En als er nog niet betaald wordt, moet u ook echt naar de kantonrechter gaan. U wint die zaak (er even van uitgaande dat uw reglement helder is qua grafmaten (en/of uitvoeringsvoorschriften) en dat u zo'n bepaling als in artikel 37 van de RK-model hebt). U moet dan eens zien wat voor impact dat heeft. Zo'n verhaal doet de ronde en voortaan is iedereen heel braaf.

Ik denk dat dit de enige correcte oplossing is. Met halfslachtige oplossingen creëert u alleen nieuwe problemen voor de toekomst. Er zijn natuurlijk meer begraafplaatsen die dit soort problemen hadden.
Wie het niet echt durft aan te pakken houdt ze. Wie het wel heeft aanpakt is er nu van af.

Tot slot nog dit. Ik vind het R.K. model-reglement op een aantal punten wat onvolkomen. Ik vind dat de grafrechten (artikel 23) ook moeten kunnen vervallen als men zich niet aan de voorwaarden in of krachtens het reglement houdt. Dat geeft een flinke stok achter de deur. Een bordje bij het graf "De grafrechten zijn vervallen" doet vaak ware wonderen en maakt families heel gedwee. Vanmiddag hoorde ik nog zo'n verhaal van de beheerder van een grote Haagse begraafplaats. Het model-reglement voorziet nu hier niet in. Jammer. Overigens andere modellen van andere instanties wel. Ook mis ik in dit reglement een regeling voor incasso van kosten. Ook een gemiste kans, want dat maakt het makkelijker om bijkomende kosten te vorderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

7 oktober 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE