Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meerdere personen samen rechthebbende graf?


29 juli 2014

Vraag nummer: 39213

Na het overlijden van onze (weduwnaar) vader in juni jl. zijn wij als 3 kinderen de enige erfgenamen en belanghebbenden. In de nalatenschap bevindt zich ook een familiegraf met eeuwig durende grafrechten. Een tegenwoordig zeldzaam geworden recht.
Wij zouden het eeuwig durende grafrecht willen overschrijven op naam van de 3 erfgenamen.
Volgens informatie van de begraafplaats Zorgvlied kan er volgens de wet maar 1 persoon belanghebbende zijn. Klopt dat? Zo, ja: laat de wetgeving geen enkele ruimte/mogelijkheden toe om dit toch op 3 namen (broers & zus) over te schrijven?

Vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

De wet zegt niets over het aantal personen of rechtspersonen dat rechthebbende kan zijn van een graf. Maar begraafplaatshouders reglementeren dat gewoonlijk in hun beheersverordeningen of beheersreglementen. En wel zo, dat slechts 1 persoon rechthebbende kan zijn. Die regel wordt bij mijn weten door alle begraafplaatsen
gehanteerd. Zowel in Nederland als in onze buurlanden.

De reden is mijns inziens zeer begrijpelijk. De onmin die tussen nabestaanden over graven kan ontstaan is zeer aanzienlijk. Ik had bijvoorbeeld een paar maanden geleden te maken met een familie waarin het 30 jaar geleden overschrijven van grafrechten van het graf van ouders al 30 jaar een nog steeds zeer hoog oplopend conflict opleverde. Als daar destijds niet 1 kind het grafrecht zou hebben gekregen, maar meer kinderen samen, dan zou er anno 2014 nog steeds geen grafsteen op dat graf liggen.
Het aantal problemen tussen broers en broers en broers en zussen en zussen en zussen dat ik ken, is niet te tellen.
Ik ken ook veel gevallen waarin met grote pais en vree en eendracht aan iets begonnen werd, maar waar plotseling dingen gebeurden die voorheen ondenkbaar waren.
De grootste nachtmerries voor begraafplaatsbeheerders zijn kindergraven die men - in strijd met de verordening - toch op naam van beide ouders heeft gezet, waarbij de ouders later zijn gescheiden.

Er is een probleem als later in een graf begraven moet worden, of een asbus moet worden bijgezet en het graf op naam van meer personen staat. Dan moeten namelijk alle rechthebbenden samen tekenen. De een is echter met vakantie, de ander ligt in het ziekenhuis, een derde dement, noem maar op. Maar zonder alle handtekeningen mag de beheerder van de begraafplaats niets doen.

Het overschrijven van de grafrechten is een probleem. Stel dat je 3 rechthebbenden hebt en dat een van die drie zijn rechten wil overdragen aan een ander, dan is toestemming van de andere twee nodig. Als die hun toestemming niet willen geven, is er een probleem. Idem, als een rechthebbende is overleden en diens erfgenaam de rechten wenst en de overige rechthebbenden niet akkoord zijn.
Ik zie in de praktijk welke problemen e.e.a. soms oplevert tussen erfgenamen. Dat zijn patstellingen die soms niet meer op te lossen zijn. Waarbij in de tussentijd geen grafsteen mag worden geplaatst, de begraafplaatshouder niet weet aan wie hij zijn rekeningen voor grafrecht kan sturen, het graf dreigt te worden opgeheven wegens niet betaling van rekeningen etc. etc.

Bijna alle begraafplaatsbeheerders die ik ken, die een uitzondering hebben gemaakt, hebben daar spijt van. Het levert op termijn eigenlijk altijd problemen op.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >