Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag urn op/in graf? (consequenties beheer begraafplaats)


2 november 2002

Vraag nummer: 1429  (oude nummer: 1783)

Mon Jul 16 14:15:20 2001

Geachte heer Van der Putten,

Eerder heb ik u benaderd met vragen over het eeuwigdurend grafrecht.
Nu heb ik weer 2 vragen aan u:
In ons reglement staat: begraven 1 lijk in één graf; bijzetting urn: 1 urn/asbus in één urnengraf.

Regelmatig worden wij benaderd met de navolgende vragen:
a. Als één partner reeds begraven is in een graf, mag dan de urn van de andere partner, die dus gecremeerd wordt, bovenop het graf geplaatst worden? Hoe te handelen?
b. Wij willen 2 urnen/asbussen plaatsen in één urnengraf?

Uiteraard heeft dit voor ons financiële gevolgen, hoe dit op te vangen?
Huidig tarief: Verkoop één graf f 750,00;
Plaatsen urn - grafdelven/plaatsen kelder f450,00; vergunning plaatsen 1 urn f450,00.

Antwoord:

Mon Jul 16 22:38:52 2001

Geachte heer,

Ja, de urn mag op het graf, mits de regeling in het reglement niet uitdrukkelijk bedoelt om te verbieden dat er een asurn boven op een gewoon graf mag. Dat zal zeer waarschijnlijk niet het geval zijn. Dus de asbus mag er boven op.
Mijn inziens mag overigens de asbus er ook in. Ik ken uw reglement niet, maar leidt uit uw vraag af dat u in elk graf maar 1 diep begraaft. Dan kunnen er dus geen 2 overledenen boven elkaar in 1 graf. Maar er kunnen nog wel asbussen IN het graf, want er is geen verplichting om de asbus even diep te begraven als een kist met een lijk. Of het kan ook aan het voeteneinde. Een asbus kan er dus net boven de kist bij in het graf (bijv. 50 cm diep begraven) of net naast.
Als men in het graf een asbus mag bijzetten, in plaats van er op, bespaart de familie zich de kosten van een sierurn of extra monument en het geheel is minder vandalismegevoelig.

U wilt 2 urnen/asbussen plaatsen in één urnengraf, maar ziet op tegen de financiële gevolgen, omdat uw tarieven anders zijn opgebouwd, met een andere structuur van kosten en handelingen. Hoe dit op te lossen?
Ik kan het moeilijk overzien, want er zijn natuurlijk meer oplossingen denkbaar en daarvoor moet je eigenlijk de begraafplaats en haar reglement en tarieven kennen. Ik ben gewoonlijk altijd voorstander van een zo simpel mogelijke oplossing, dus zou gewoon het bijplaatsen van een 2e urn in een urnengraf een bepaalde (hogere) prijs geven. Of je kunt de verkoop van 1 urnengraf 2 keer zo duur maken, als de meeste mensen er toch 2 urnen in zouden willen zetten.
Ik zou trouwens geen onderscheid maken tussen de kosten van "Plaatsen urn - grafdelven/plaatsen kelder fl. 450,00" en "Vergunning plaatsen 1 urn fl. 450,-". Daar zie ik het nut niet van. Ik zou daar 1 handeling en 1 tarief van maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 juli 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE