Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag ik een mausoleum bouwen?


19 oktober 2002

Vraag nummer: 1271  (oude nummer: 1616)

Thu Jan 20 19:02:58 2000

Geachte Heer van der Putten,

Mijn vraag is simpel; het antwoord misschien niet.
Mag ik een Mausoleum bouwen?
Waar kan ik vinden aan welke voorwaarden het mausoleum moet voldoen?

Antwoord:

Thu Jan 20 21:34:22 2000

Geachte heer of mevrouw,

U stelt de - zo u zegt eenvoudige - vraag of u een mausoleum mag bouwen. En aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Het antwoord is nog simpeler en bestaat uit 2 letters: ja. Als het een groot mausoleum is moet u met de gemeente overleggen of u een bouwvergunning nodig hebt; het moet immers een degelijk bouwwerk(je) zijn. De Wet op de lijkbezorging stelt geen eisen; het Besluit op de lijkbezorging wel (artikel 7): er moet lucht in en uit de grafruimte kunnen zonder dat dit hinder (stank) voor de omgeving kan opleveren (een filtertje of zo, dus). Zie voor dat laatste punt ook enkele vragen in deze rubriek, bij "Wandgraven". Voorts kan ik kort naar het Archief van deze rubriek verwijzen. Bovenaan staat het "grafhuisje", ofwel een mausoleum.
Tot slot: de begraafplaats moet natuurlijk met de bouw instemmen. Het is ook mogelijk op een willekeurige plek een mausoleum te bouwen, mits het uit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen bezwaar ontmoet, maar dan moeten we het meteen over een flink bouwsel hebben.
Als u het werkelijk van plan zou zijn, moet u me ook de hoogte houden, want dat soort wat apartere dingen vind ik wel leuk om te volgen. Overigens komt de bouw van een mausoleum nog regelmatig voor.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 januari 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE