Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag gemeente 'Groot onderhoud' ruimingskosten rekenen?


7 februari 2013

Vraag nummer: 33569

Weledelgestrenge Heer,

Mag een gemeente na een bijzetting in de rekening op voorhand een bedrag (in dit geval Groot Onderhoudskosten, zijnde ruimingskosten) opnemen?

Dit familiegraf is in 1992 aangekocht. Mei 2012 verlengd met 12 jaar door een bijzetting.
In de afrekening bleek een bedrag te zijn meegenomen van 179 euro, zijnde Groot Onderhoudskosten, maar in werkelijkheid zijn dit ruimingskosten, mogelijkerwijze in de toekomst. Immers: de onderhoudskosten zijn al betaald bij de verlenging.

De gemeente voert aan dat de Gemeenteraad dit in een verordening heeft vastgelegd omdat vaak na een ruiming de eigenaren niet meer te traceren zijn.

Op de nieuw uitgegeven grafakte d.d. 7 juni 2012 (datum tot 24 juni 2024) staat dat de akte is opgesteld onder voorwaarden zoals opgesteld in de vigerende Verordening begraafplaatsen.
In deze verordening kan ik niets terugvinden over het op voorhand innen (na het openen en dichten van het graf door bijzetting) dat er ruimingskosten, omschreven als Groot Onderhoud in rekening gebracht kunnen worden. Naar andere verordeningen dan wel bijvoorbeeld een beheersverordening begraafplaatsen wordt niet verwezen op de laatst uitgegeven akte.

De ambtenaar gaf schoorvoetend toe dat er eigenlijk in plaats van Groot Onderhoud Ruimingskosten vermeld had moeten worden, maar uit pieteit met de nabestaanden omschrijven zij dit dus simpelweg anders op de nota.

Inmiddels heb ik per e-mail bezwaar gemaakt tegen dit bedrag met de uitdrukkelijke mededeling daarin dat het graf nimmer, ook na 2024, niet geruimd gaat worden. Immers: Er is nog een plek beschikbaar en na opvulling van deze laatste plek volgt er wederom een nieuwe wettelijke termijn van verlenging, in casu, minimaal 12 jaar in verband met de daar bestaande kleigrond.

Het is hetzelfde als je een rekening van de bakker krijgt, omdat je er mogelijkerwijze brood gaat kopen en daardoor op voorhand voor de broodzak moet betalen voor het geval dat je de broodzak weggooit op een plaats waar dit niet hoort en dus de afvaldienst deze broodzak dient te verwijderen.

Graag Uw bevindingen.

Met hartelijke groet,
Corrie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt mij op mijn verzoek de naam van de gemeente X gemaild. Dan kan ik het even concreet voor u nakijken.

Het rekenen van kosten van ruiming van het stoffelijk overschot op het moment van een bijzetting, zoals de gemeente X blijkbaar doet, is onjuist en onrechtmatig.

Ik heb er eens even de 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012' van de gemeente bij gepakt. In de tarieventabel van deze verordening staat in hoofdstuk 9 dat "Voor het ruimen van een stoffelijk overschot uit een eigen graf wordt geheven" een bedrag van EUR 179,59 (artikel 9.3.1).
De gemeente kan dat bedrag alleen rekenen op het moment dat dit feitelijk gebeurt, niet 10, 20, 30 of 100 jaar tevoren. Als het ooit al gebeurt.

De bepaling van de Verordening lijkbezorgingsrechten wordt hier verkeerd toegepast. De 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente X 2011' bevat een bepaling (artikel 23) over ruiming. Lid 4 van artikel 23 regelt het volgende: "De rechthebbende op een eigen graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven". Dat is de ruiming waar artikel 9.3.1 van de Verordening lijkbezorgingsrechten een tarief van EUR 179,59 voor heft. Deze vorm van ruiming wordt vaak ook het "het schudden van een graf" genoemd. Men maakt plaats voor een nieuwe kist door de stoffelijke resten dieper in het graf te begraven.

Artikel 9.3.1 is niet voor de ruiming van het graf wanneer de grafrechten eindigen. Het gaat in artikel 23 lid 4 en artikel 9.3.1 om ruiming van een stoffelijk overschot op verzoek van de rechthebbende. Er is een (groot) verschil tussen de ruiming van een stoffelijk overschot op verzoek van de rechthebbende en de ruiming van een graf wanneer de grafrechten eindigen.

De gemeente X kent helemaal geen tarief voor de kosten van het ruimen van een graf wanneer de grafrechten eindigen. Overigens is dat ook niet gebruikelijk bij begraafplaatsen. De kosten van het ooit weer ruimen van een graf zijn gewoonlijk in de grafrechten verdisconteerd. Het is net als bij de verhuur van een huis of een appartement; de kosten van het eventueel weer gereed maken van de woning voor een nieuwe huurder zijn in de huurprijs verwerkt.

U hebt terecht bezwaar gemaakt tegen deze kosten. Indien de gemeente uw bezwaar niet honoreert, adviseer ik u om beroep in te stellen bij de rechtbank.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift 19 februari 2013

De gemeente X heeft vandaag contact met mij opgenomen en erkend dat men op deze wijze geen ruimingskosten in rekening kan brengen. De factuur wordt ingetrokken.
------

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE