Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lopen de grafrechten door?


25 mei 2006

Vraag nummer: 4473  (oude nummer: 8061)

In 1961 heeft mijn vader een grafcertificaat gekocht voor een graf voor twee personen voor dertig jaar. Ingebruikname op een later tijdstip. In 1968 is vader overleden en op het certificaat is toen aangegeven dat het graf op 9 augutus 1968 in gebruik is genomen. In augustus1998 hebben wij het grafrecht verlengd voor 10 jaar, dus tot 2008. Onlangs is mijn moeder overleden (jan 2006) De gemeente stelt nu dat we nog maar 2 jaar grafrechten "tegoed" hebben.
De brochure, die ten tijde van uitgifte van de certificaten werd verstrekt, vermeldt dat wanneer men een grafcertificaat heeft, de nabestaanden geen grafkosten dragen.
Concrete vraag: Heeft het grafcertificaat voor 30 jaar voor 2 personen, in 1961 uitgegeven, in 1968 door 1 persoon in gebruik genomen en in 1998 verlengd voor 10 jaar, voor de tweede gebruikerin 2006 nog een recht van dertig of nog slechts van 2 jaar? Als dit laatste het geval zou zijn heeft het grafrecht in dit geval voor de tweede persoon dus geen of weinig betekenins!

Antwoord:

Geachte heer,

Het grafrecht is een zakelijk recht, wat betekent dat het op het graf rust en niet afhankelijk is van de persoon of personen die er in begraven zijn. De door u genoemde constructie, dat het grafrecht begint te lopen op het tijdstip van het in gebruik nemen van het graf, is niet erg veel voorkomend, maar kwam en komt nog steeds regelmatig voor. Maar men kan het alleen doen ingaan op het eerste moment van gebruik, niet bij een tweede moment.
Ik ken ook wel voorbeelden van grafrechten die eindigen op x jaar na de laatste bijzetting in het graf. Maar dan is het anders geformuleerd.
Relevant is de tekst van het grafcertificaat, niet die van de brochure. Men moet denk ik de tekst van de brochure zo opvatten, dat nabestaanden op het moment van overlijden niet meer de kosten van het graf dragen. Maar dat is niet oneindig, maar slechts voor 30 jaar.
Ik denk dat de gemeente terecht stelt dat er nog slechts 2 jaar lopen en dat de termijn moet worden aangevuld, gelet op de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar.

Het is echter altijd moeilijk om aan de hand van een korte en wellicht deels incomplete beschrijving van het recht een oordeel te geven. Ik wil in uw geval wel eens kort (kosteloos) naar de tekst van het certificaat en de brochure kijken. Ook relevant is de beheersverordening van de betreffende gemeente die in 1961 van toepassing was. Ik zie waarschijnlijk binnen enkele minuten wat het is. U kunt mij de teksten faxen of per post sturen. Voor fax- en adresgegevens verwijs ik naar de informatie-button met mijn naam op de eerste pagina van deze adviesrubriek http://www.uitvaart.nl/index.php?s_page_id=68&pmode=showinfo&pid=1
of in de Adressengids van de site, onder Juridisch advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE