Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten voor onderhoud bij graven voor onbepaalde tijd


18 december 2005

Vraag nummer: 4183  (oude nummer: 7098)

mr. van der Putten.

In ons totale gravenbestand is ca 30 % ( ca 200 graven) destijds voor onbepaalde tijd uitgegeven. De consequenties hiervan kennen wij. (Nooit meer doen dus!) Van deze graven ontvangen wij al meer dan 20 jaar geen financiele bijdragen ondanks de gestegen kosten in onderhoud. (Vroeger veel vrijwilligers terwijl nu firma's moeten worden ingeschakeld) Derhalve hebben wij reeds enige tijd geleden met name bij de niet-voor onbepaalde tijd uitgegeven graven in het kostenplaatje o.a. kosten voor onderhoud van de begraafplaats in rekening gebracht.
Nadat wij ons reglement juridisch hebben laten aanpassen zijn wij van mening dat de voor onbepaalde tijd uitgegeven graven ook moeten bijdragen in de kosten voor onderhoud.
Deze aktie is inmiddels lopende echter valt bij de rechthebbenden niet in goede aarde. Zij beroepen zich op hun eerdere overeenkomst tw:
het graf is voor onbepaalde tijd "gehuurd" en voor de rest hoeven zij niets te betalen.
Kortom: welke middelen kunnen wij inzetten om, met in achtname van oude rechten, van iedereen een jaarlijkse bijdrage te krijgen voor onderhoud van de begraafplaats in dit geval ook van hen die het graf voor onbepaalde tijd hebben "gehuurd".

m.vr.gr. F. de Bock.
stichting begraafplaats Treebeek Brunssum

Antwoord:

Geachte heer De Bock,

Behalve het vriendelijk vragen kan men geen enkel ander middel inzetten om een jaarlijkse bijdrage te krijgen voor onderhoud van de begraafplaats, van hen die een graf voor onbepaalde tijd hebben. Alleen als het contract inzake dat graf en het toenmalige (niet het huidige) beheersreglement een bepaling inzake onderhoudskosten hadden, of een andere clausule die rechthebbenden bond aan wijzigingen van het reglement of de voorwaarden, is er recht van de kant van de begraafplaats om een bijdrage in onderhoud te vragen.

Overigens hebben meer begraafplaatsen dit probleem; waar buitenstaanders overigens geen mededelijden mee hoeven te hebben omdat toenmalige bestuurders hiervoor gekozen hebben en dit de consequentie is. De rechthebbenden die weigeren te betalen, staan geheel in in recht. Zij hebben destijds de volle prijs betaald en anders had het toenmalige bestuur maar een hogere moeten bedingen. Maar bij veel van die begraafplaatsen zijn nabestaanden vaak wel bereid om een vrijwillige bijdrage te betalen, als men maar ziet dat het effect heeft in die zin dat de begraafplaats er goed bij ligt.
Maar afdwingen kan men het niet.

Men kan van dergelijke graven soms toch extra inkomsten krijgen door bijvoorbeeld de kosten van het schudden van het graf erg hoog te maken; men kan dan aan enkele duizenden euro's denken. Of de kosten van het bijbegraven, het openen en sluiten van het graf flink opschroeven.

Wat ook altijd kan, is dat men de eis stelt dat het graf goed wordt onderhouden en netjes wordt bijgehouden. Men kan de mensen die geen vrijwillige bijdrage in het onderhoud betalen een beetje kritisch volgen voor wat betreft het onderhoud van hun graf. Zodat ze het zelf goed onderhouden. Wellicht wordt die last hen te zwaar zodat men afstand doet van het graf om van deze verplichting af te zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >