Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verlenging grafrechten nabestaande (verlenging tegen wens nabestaande in)


29 februari 2008

Vraag nummer: 5236  (oude nummer: 10384)

Geachte heer / mevrouw

Mijn vader is op 24 december 2007 overleden en op 31 december gecremeerd.
In de loop van januarie ontvingen wij van de gemeente een schrijven over het al dan niet verlengen van de grafrechten welke op mijn vaders naam stonden.
In overeenstemming met de wensen van mijn overleden vader is hier negatief op gereageerd.
Toch ontving mijn moeder van de gemeente een aanslag van de grafrechten over 2008. Bij navraag bij de gemeente werd haar verteld dat deze rechten automatisch door de erven werd overgenomen en het opzeggen te laat was gebeurd. Ze hadden de brief begin februarie ontvangen.
Onze vraag. Worden deze rechten automatisch door de erven, mijn moeder, overgenomen, en moet er dus betaald worden.
Ook is het opzeggen niet mogelijk geweest in 2007 als daar door ons al aan gedacht was.

met vriendelijke groeten en uw antwoord tegemoet zient,

X Y

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Grafrechten kunnen niet automatisch worden verlengd. De rechthebbende - de persoon op wiens naam de rechten staan - moet met verlenging instemmen en daar voor tekenen. Dat geldt ook als de rechthebbende overlijdt; de opvolger moet met overdracht van de grafrechten instemmen.

Uw vraag mist een aantal details om hem goed te kunnen beantwoorden. Wanneer is het graf uitgegeven en op welke datum zouden de rechten vervallen zijn?

Ik heb de indruk dat u (of de gemeente) het verkeerde woord gebruikt; dat het niet om 'verlenging' gaat, maar om het 'overschrijven' van grafrechten. Anders zou het te veel toeval zijn.

Bij verlenging gaat het er om dat het grafrecht eindigt en weer een nieuwe termijn wordt aangegaan. Een voorbeeld: stel uw grootvader is op 26 december 1977 overleden en 2 januari 1978 begraven; het graf is op 2 januari 1978 uitgegeven voor 20 jaar. Stond eerst op naam van uw grootmoeder, maar die is enkele jaren later overleden en toen nam uw vader het grafrecht over. Dat grafrecht verliep op 2 januari 1998 en toen heeft uw vader het recht met 10 jaar verlengd. En vervolgens zouden de rechten dus op 2 januari 2008 vervallen. En de gemeente zou dan nu stellen dat zij ze automatisch met weer 10 jaar verlengt op naam van uw moeder. Dat kan niet. Uw vader zou dan ook al 1 of 2 jaar geleden een aanbod voor verlenging gekregen moeten hebben; dat had hij ook af kunnen wijzen. Zo zijn de wettelijke spelregels.

Ik vermoed echter dat het hier anders ligt, namelijk dat de grafrechten gewoon nog een tijdje lopen, maar dat uw vader jaarlijks verplichte onderhoudsbijdragen betaalde (verlengingen gebeuren normaal voor een termijn van 10 jaar, maar onderhoud kan soms wel jaarlijks betaald worden). Hij wordt dan per 1 januari 2008 weer aangeslagen voor die bijdragen. En omdat hij overleden is, komen de lasten ten name van de erfgenamen, uw moeder en de kinderen. Het gaat hier om een vorm van belastingen: degene op wiens naam op 1 januari een graf staat, is belastingplichtig. De erfgenamen kunnen, als zij geen prijs stellen op het voortbestaan van het graf en als zij die kosten niet willen dragen, afstand doen van het graf. Dan is er met ingang van 2009 geen belasting meer verschuldigd. Maar onder de belasting van (1 januari) 2008 kunnen de erfgenamen nu niet meer uit. Dan hadden ze in 2007 afstand moeten doen.
In dit geval is het een beetje ongelukkig dat uw vader net eind van het jaar is overleden en er geen tijd was om nog in 2007 zijn zaken te ordenen. Dat is dan gewoon pech.

U moet de brief van de gemeente nog maar eens nauwkeurig lezen. Als het anders is dan dat ik vermoed, moet u uw vraag nog maar eens herhalen met meer gegevens van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE