Kosten verlenging grafrechten (en wettelijke termijnen per 2009)


13 oktober 2008

Vraag nummer: 5745  (oude nummer: 11440)

Wij kunnen de kosten van verlenging van grafrechten niet ineens voldoen. Ik las in uw stuk ook dat jaarlijkse betaling mogelijk is. Hangt dat van de gemeente af of is het een wettelijk vastgelegd recht? wij zijn daar namelijk niet op gewezen door de gemeente Maassluis.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Of jaarlijkse betaling mogelijk is, is iets wat iedere houder van een begraafplaats zelf mag regelen. Daar zijn nog geen wettelijke voorschriften voor, behalve dat je niet langer dan 10 jaar vooruit mag regelen (en betalen). Jaarlijks verlengen doen sommige gemeenten wel en anderen doen het niet. Het is geen wettelijk vastgelegd recht om jaarlijks te kunnen verlengen en betalen.

De regeling inzake verlengingen gaat echter veranderen. De Tweede Kamer heeft op 30 september een wetswijziging aangenomen, die o.a. inhoudt dat men niet met kortere termijnen dan 5 jaar mag verlengen. En niet langer dan 20 jaar. Daar tussenin mag iedere begraafplaatshouder doen wat hij wil: alleen met 5 jaar verlengen of alleen met 10 jaar verlengen of alleen met 20 jaar verlengen, of mensen de keuze tussen alle mogelijke termijen bieden. Maar termijnen van 1 jaar worden verboden.
Ik vind dat zelf niet erg verstandig, omdat er wel veel meer mensen zijn die een probleem hebben met het in 1 keer betalen van een fors bedrag. Maar de Tweede Kamer heeft in haar wijsheid anders besloten.

Naar verwachting zal de wetswijziging begin 2009 in werking kunnen treden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn