Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verlengen grafrechten + kosten onderhoud Alblasserdam


2 april 2003

Vraag nummer: 2142  (oude nummer: 2546)

Wed, 2 Apr 2003 17:02

Geachte heer,

Mijn moeder is overleden in 1969 en begraven op de begraafplaats in Alblasserdam. Het graf is bestemd voor 3 personen en destijds door mijn vader aangekocht voor 30 jaar. Toen die 30 jaar bijna om waren heeft mijn vader kontakt gezocht met de Gemeente Alblasserdam om te informeren naar het verlengen van de grafrechten. Er werd gezegd dat hij ruim op tijd gewaarschuwd zou worden als het zover zou zijn. Hij heeft nogmaals kontakt gezocht in de loop van 1999, omdat toen inmiddels de termijn verstreken was. Opnieuw werd gezegd rustig af te wachten. Mijn vader kreeg in aug. van dat jaar een herseninfarct en was niet meer bij machte zelf achter e.e.a. aan te gaan, dus heb ik dit op me genomen. In de jaren daarna heb ook ik een paar keer kontakt opgenomen met de Gemeente Alblasserdam. Ik kreeg te horen dat men achter liep met de administratie, maar dat we niet bang hoefden te zijn dat het graf geruimd zou worden. We zouden vanzelf bericht krijgen. Desgevraagd kreeg ik ook te horen dat verlengen met 10 jaar mogelijk zou zijn en dat de kosten om en nabij € 900,-- zouden bedragen. Eind februari kwam eindelijk de verwachte brief. Tot mijn verbazing berekent de gemeente Alblasserdam voor het verlengen van het graf niet alleen € 951,14, maar brengt ook nog eens de kosten voor het op het graf geplaatste gedenkteken. € 94,67 in rekening of 8x dat bedrag om het voor de komende 10 jaar af te kopen. M.a.w. Het bedrag wat mij ongeveer een jaar geleden is voorgehouden is nu ruim verdubbeld! Toen ik voorstelde om de steen zelf te onderhouden (wat we eigenlijk al doen) kreeg ik het antwoord dat dat niet mogelijk was. Er werd mij zelfs gezegd dat wanneer we het bedrag voor het onderhoud niet zouden betalen, de steen verwijderd zou worden. Dat willen we (mijn broers, zus en ik) absoluut niet, dus ik neem aan dat we gewoon moeten betalen wat we voorgeschoteld krijgen. Maar het is toch wel even slikken, zeker nu ik een telefonisch onderzoekje heb verricht onder verschillende Gemeenten en heb ondervonden dat de tarieven wel bijzonder uiteenlopen (Gem. Vlissingen € 620,-- + € 14,-- boekingskosten = evt. (vrijwillig! onderhoudskosten voor 10 jaar € 230,-- Gem. Groningen € 463,-- + (verplicht) onderhoud tussen € 52 - € 80,-- per jaar. Indien 25 x het jaarbedrag betaald voor altijd onderhoudskosten vrij. Gem. Breda € 488,-- en geen onderhoudskosten. Nabestaanden worden geacht dit te verzorgen.
Hoe dan ook; tot nu toe staat Alblasserdam met stip op nr. 1. Ik heb eerdere mailtjes op uw site over dit onderwerp een beetje doorgelezen en begrijp dat Gemeenten kunnen rekenen wat ze willen, maar wil toch een briefje naar B&W sturen hierover. Graag verneem ik van u of dit zinvol is. Tevens zou ik graag weten of de Gemeente Alblasserdam inderdaad de steen kan verwijderen als we wel de grafrechten willen verlengen, maar niet het onderhoud van de steen willen betalen. Ik meen in uw eerder antwoorden ergens te hebben gelezen dat dit mag. Maar tijdens een van mijn telefoontjes met begraafplaatsbeheerders vertelde iemand mij dat dat niet mocht en dat daar zelfs een uitspraak over is geweest in de Hoge Raad?
Tot slot; mijn vader is vorige maand overleden. In een telefoongesprek met de gem. Alblasserdam in februari had ik al aangegeven dat dit te verwachten was en had ik de vraag gesteld of voortaan de correspondentie via mij kon lopen. Men liet mij weten dat hiervoor een formulier dient te worden ingevuld. Mijn vader is in 1972 opnieuw getrouwd en zijn 2e vrouw is nog in leven. Ik heb nog 2 broers en een zus. Moeten zij allemaal toestemming verlenen voor het overdragen van de eigenaarsrechten?

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Jongerius

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan alleen maar beamen dat eigen graven op de gemeentelijke begraafplaats van Alblasserdam relatief duur zijn. De bedragen die u noemt kloppen.
Vorig jaar was het inderdaad nog een paar procenten goedkoper, maar waren er ook al kosten verschuldigd voor het onderhoud.

U zegt dat u vorig jaar telefonisch alleen op de grafrechten gewezen bent. Maar ja, wat kun je daar verder mee? Het kan zijn dat u specifiek naar de kosten van de grafrechten gevraagd hebt en (alleen daar) specifiek antwoord op hebt gekregen. Het kan ook zijn dat men in algemene zin heeft laten vallen dat ook onderhoud betaald zou moeten worden, maar dat het belang van die opmerking u niet is opgevallen, omdat u dacht "Dat doe ik zelf wel" en toen niet hebt dóórgevraagd. Voor een graf waar geen monument op staat, zijn geen onderhoudskosten verschuldigd en misschien heeft men er daarom niets over gezegd. Dat is na een jaar niet goed meer te reconstrueren. Voor verschillende soorten monumenten en omrandingen etc. zijn andere kosten verschuldigd, dus men kan alleen het goede antwoord geven als men weet wat voor monument op het graf staat of ligt.
Maar hoe dat alles ook zij: aan zo'n telefoongesprek kunt u geen rechten (of plichten) ontlenen. Als je dingen wel echt zeker wilt weten, moet je altijd schrijven of een brief vragen. Dan heeft de andere partij de tijd om zaken goed en compleet uit te zoeken en dan kan een brief wél bindend zijn.

U vindt de gemeente Alblasserdam duur. Ja, dat is zo. Maar ze is nog niet de duurste.
De gemiddelde kosten van verlenging voor 10 jaar op een gemiddelde gemeentelijke begraafplaats zijn ongeveer € 1400,-. Gemiddeld betekent, dat er ook veel duurde zijn. In Alblasserdam komt u uit op (afgerond) € 950,- + 8x95,- = € 1.710,-. In Maarn bedragen alléén al de kosten van onderhoud € 205,10 per jaar (bij 10 jaar krijg je 20% korting) en het grafrecht verlengen kost € 603,-. Verlenging van een eigen graf met 10 jaar kost dus ruim € 2.240,-. De gemeente Moordrecht is nog duurder, maar daar variëren de tarieven al naar gelang het soort grafbedekking, dus sommige graven zijn ietsje duurder, andere duurder of nóg duurder. In Haarlem zijn sommige gemeentelijke begraafplaatsen ook duurder. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

U kunt natuurlijk best een briefje schrijven naar de gemeente om te klagen over de hoogte van de tarieven. Het zal nu geen enkel verschil maken. Men zal u geen korting geven (en mag dat niet eens, op grond van de algemene regels, ook al zou men willen). Maar in algemene zin helpt klagen wel voor de toekomst, vooral als er meer mensen klagen. Men is dan toch eerder geneigd om zich achter de oren te krabben en zich bij een volgend jaar af te vragen of men nog wel moet verhogen.

Inderdaad mag de gemeente Alblasserdam de steen verwijderen als u geen onderhoud zou betalen. Sommige gemeenten hebben ook in hun verordening staan dat het hele grafrecht kan vervallen als men niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Het graf kan dan worden geruimd. Of dat hier ook zo is, weet ik niet.

U schrijft dat één beheerder u vertelde dat dit niet zou mogen en dat daar zelfs een uitspraak van de Hoge Raad over zou zijn. Dat is mij niet bekend en ik houd toch alle jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt goed bij. Ik denk dat deze beheerder deze situatie met een andere zaak over grafstenen verwart. Zie in de rubriek 'Grafsteen/monument'.

Van deze gemeente heb ik geen beheersverordening in mijn archief, zodat ik niet kan nazien of de verordening voorschrijft dat alle erfgenamen of kinderen of andere verwanten toestemming voor overdracht moeten verlenen. Gemeenten stellen een dergelijke eis hoogst zelden, dus ik ga er niet van uit. Sommige kerkelijke begraafplaatsen stellen wel die eis, maar dat is hoogst onverstandig van hen. Er zijn wel eens eerder vragen over gesteld, die u in deze rubriek of een andere sub-rubriek kunt vinden (o.a. vraag 1811 in de sub-rubriek 'Graf overschrijven').

mr W.G.H.M. van der Putten

3 april 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE