Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten ruimen graf


6 april 2010

Vraag nummer: 7495  (oude nummer: 15620)

Goedendag,

Onlangs kreeg mijn moeder bericht van de begraafplaats dat de stoffelijke resten van de moeder van haar overleden man geruimd gaan worden vanwege het verlopen van het termijn.

Is het zo dat hiermee kosten gepaard gaan? En zo ja.. kan mijn moeder hiervoor aansprakelijk worden gesteld?

Dank u wel.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik neem aan van niet, anders zou dat wel in die brief gestaan hebben.

Er zijn soms wel kerkelijke begraafplaatsen die in hun beheersreglement hebben staan dat bij het einde van het grafrecht nog een bedrag verschuldigd is voor de ruiming van het graf. Een rechthebbende is dit bedrag alleen verschuldigd als deze regel al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht (dus niet achteraf ingevoerd) en het reglement en de consequenties tijdig, vóór het sluiten van het grafrecht, aan hem zijn medegedeeld. Of die bekend waren of bekend zijn gemaakt toen de rechthebbende het grafrecht overnam.

Bij gemeentelijke begraafplaatsen komt het zelden of nooit voor dat bij het einde van het grafrecht nog een bedrag verschuldigd is voor de ruiming van het graf.

Als uw moeder geen rechthebbende was van het betreffende graf, is zij sowieso geen kosten verschuldigd, want dan heeft de begraafplaatshouder geen contract met haar. Dat men haar naam en adres heeft, betekent nog niet dat zij contractueel aan iets gebonden is. Dat is uiteraard pas het geval als zij een grafakte op haar naam heeft of als zij voor overname van het graf getekend heeft. Maar dan nog, is er alleen een verplichting, als dat al bestond op het moment van uitgifte van het graf. Men kan het niet later opleggen.

De vraag is al veel vaker behandeld.
Zie o.a. de vragen 8446 "Kosten graf ruimen", 6774 "Wie moet kosten dragen van graf ruimen?", 5999 "Ruimingskosten monument', 5422 "Kosten ruimen graven"en 1155 "Rekening voor ruimen graf" in de sub-rubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.
En vraag 9855 'Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?' in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' van de rubriek Begraven.

Zie ook de vragen over de binding van reglementen en algemene voorwaarden in de sub-rubriek 'Verordening / reglement'.

Wat, als de begraafplaatshouder u een rekening stuurt, maar u die niet wilt betalen? Dan zou ik de kerk een briefje sturen en vragen om schriftelijk uit te leggen waarom u die verschuldigd bent. Als het antwoord is dat dat op grond van het huidige reglement is, dan hebt u daar niets mee te maken. Dat is geen geldige reden. Men zal moeten aantonen dat de verplichting al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht, ofwel het moment van uitgifte van het graf. Als men dat niet kan aantonen, is uw moeder niets verschuldigd en hoeft zij niets te betalen. En uiteraard is alleen een rechthebbende met een grafakte/contract iets verschuldigd (als de verplichting op het moment van uitgifte van het graf bestond); nooit een willekeurige nabestaande.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE