Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud???


20 september 2003

Vraag nummer: 2488  (oude nummer: 3076)

MIjn moeder is in mei j.l. overleden. Zij is begraven op de begraafplaats van Willemsoord.
Mijn vader is in 1995 overleden en ligt daar eveneens begraven (dubbel graf) Zij zijn bijna 60 jaar lid geweest van de begrafenisverening van Willemsoord. Het is een eigen begraafplaats. Door het lidmaatschap hebben een eigen graf waar zij niet meer voor hoeven te betalen. Nu krijgen wij als erven een rekening van 450 euro voor onderhoud van het graf. In de statuten staat hierover niets te lezen. Wij zijn eventueel bereid om 15 euro per jaar te betalen maar nee 30 jaar ineens moeten wij betalen Kan dit?? We worden nu al 4 maanden na het overlijden gedreigd met de deurwaarder!!!!!

Met vriendelijke groet carla

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechten en plichten zoals het betalen van onderhoud dienen vast te liggen óf in een reglement (algemene voorwaarden) van de begraafplaats, óf in een grafakte.
U kunt als erven van uw oudres echter alleen gebonden zijn, als u er voor getekend hebt. Dat moet dan een overeenkomst zijn die inhoudt dat u de rechten van het graf van uw moeder overneemt. En dan moeten in dat stuk in de kosten vermeld staan, danwel moet in dat stuk verwezen zijn naar een reglement of algemene voorwaarden, die vóóraf mee overhandigd zijn.
Als u niet getekend hebt en de kosten niet vóóraf kenbaar waren, bent u aan niets gebonden.

De statuten van een vereniging zijn overigens heel andere stukken dan een reglement voor of algemene voorwaarden van een begraafplaats. De statuten zijn de basis van het lidmaatschapvan uw ouders. Maar u bent geen lid en hebt niets met die statuten van doen.

Ik zou in uw plaats eerst maar eens aan het bestuur van de begrafenisvereniging vragen op basis van welke overeenkomst of reglement u gebonden zou zijn. Als er niets getekend is, is er geen verplichting.

Overigens, van de andere kant bezien, is een bijdrage van 450,- euro in de kosten van onderhoud van een graf voor 30 jaar buitengewoon goedkoop. Er zijn begraafplaatsen in Nederland die wel 10 keer zo duur zijn voor 30 jaar. Maar goed, zonder contract geen verplichting.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE