Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud begraafplaats


17 januari 2008

Vraag nummer: 5134  (oude nummer: 10126)

Wij hebben binnen onze gemeente een groot aantal "onbepaalde tijd" graven, die rond 1900 of later (tot ca.1990) zijn uitgegeven. Van de nieuw uit te geven graven wordt van de rechthebbende een bedrag geheven voor het onderhouden (30 jaar = gekoppeld aan onze grafrust van 30 jaar) van de begraafplaats, dus niet voor een het gekocht graf.
Nu willen wij de rechthebbende van deze (oude) "onbepaalde tijd" graven aanschrijven en en ook (voor 30 jaar) laten meebetalen voor de kosten voor het onderhouden van de begraafplaats.
Kan dit??
Mag dit (30 jaar)??

Met vriendelijke groet, Henriette

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de graven voor onbepaalde tijd destijds zijn uitgegeven zonder de verplichting om (ooit) aan onderhoud mee te hoeven betalen, kan nu geen onderhoud in rekening worden gebracht. Ook niet als de gemeente het nu in de heffingsverordening zou zetten.
Je moet er eigenlijk de oude beheersverordening en de oude heffingsverordening uit de tijd toen die graven werden uitgegeven, bij halen om te kijken of er iets over onderhoud in stond. Als er niets over instaat, of als er in staat dat het afgekocht werd, kun je er nu niet mee aan komen.
Dat het niet kan, ligt in de bijzondere aard van het grafrecht. Het grafrecht is een civielrechtelijk recht. Het bijzondere is dat het bij gemeenten via een publiekrechtelijke weg in het leven wordt geroepen. Dat is tamelijk uniek in het Nederlands recht. Maar het betekent dat het anders is dan met andere kwesties die een gemeente in een verordening regelt. Normaal kan een gemeente door het veranderen van een verordening de regels veranderen. Maar bij een bestaand grafrecht kan dat niet. Je moet afwachten wanneer de termijn is afgelopen; pas dan, bij een verlenging, kun je de nieuwe regels toepassen.

Voor het gemak vergelijk ik het wel vaker met de verhuur van een huis. Iemand kan een huis huren voor 10 jaar. De verhuurder kan dan niet na bijvoorbeeld 3 jaar zeggen "We zijn wel een huur overeengekomen, maar nu wil ik extra servicekosten gaan rekenen". Dat kan niet in een lopend contract, want dat ben je niet bij het begin overeen gekomen. Pas na afloop van die 10 jaar, bij een verlenging, moet de huurder zowel huur als servicekosten betalen. Tussentijds hoeft dat niet.
Als de verhuur van een huis voor onbepaalde tijd zou zijn, is er geen moment van verlenging meer, waarop de nieuwe extra voorwaarden of kosten zouden kunnen ingaan. De verhuurder heeft door de lange termijn zich de mogelijkheid ontnomen om tussentijds nog iets te veranderen. Maar dat was ook de bedoeling van het contract: partijen moeten van begin af aan zekerheid hebben wat is afgesproken en dat er tussentijds geen nieuwe voorwaarden of kosten kunnen ontstaan.
Voor grafrechten geldt hetzelfde.

Dit geeft maar weer aan, dat het niet erg verstandig is voor een begraafplaatshouder om graven voor lange termijnen uit te geven. Want je kunt gedurende de looptijd niets meer veranderen. Ook al zou het redelijk zijn dat men in bepaalde nieuwe kosten zou meebetalen, het kan niet.
Het is ook een van de redenen van de wetgever geweest om bestaande graven die voor bepaalde tijd zijn uitgegeven, telkent niet langer dan voor 10 jaar te verlengen. Want na afloop van die 10 jaar kunnen wél nieuwe voorwaarden en kosten worden opgelegd. Met lange termijnen zet een begraafplaatshouder zichzelf een beetje klem.

Bij de Tweede Kamer ligt sinds september 2006 een voorstel om de Wet op de lijkbezorging te veranderen. Op het voorstel kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Eén van de voorstellen is om de termijn van periodieke verlenging van een graf op te rekken naar 20 jaar. Het is echter maar de vraag of het verstandig is om voortaan graven telkens voor 20 jaar te verlengen. Want de termijn dat je dan als gemeente niets aan bestaande graven kunt veranderen, wordt ook langer. Nu is de 20 jaar geen plicht, maar alleen een mogelijkheid. Gemeenten kunnen er voor kiezen om rechthebbenden in staat te stellen in verschillende termijnen te verlengen, bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar. Maar men kan ook 5 of 10 jaar nemen en geen 20 jaar verlengen. Dan is het makkelijker om bijvoorbeeld bijbestaande graven de verplichting om onderhoud te betalen in te voeren. Het kan nooit in 1 klap voor iedereen, maar de termijn om het gelijdelijk in te voeren voor iedereen wordt dan wel korter.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE