Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten grafsteen en onderhoud aan rechthebbende betalen?


15 augustus 2012

Vraag nummer: 28843

Geachte heer van der Putten,

Ik heb de volgende situatie met vraag
Ik ben executeur/afwikkelingsbewindvoerder in de volgende nalatenschap
Dochter is overleden op 23 jarige leeftijd
Vader is rechthebbende van een familiegraf waarin haar moeder al ligt begraven
Vader is geen erfgenaam
Dochter heeft een ANBI als enig erfgenaam benoemd
De uitvaart (dit is via testament bepaald) is door een derde partij geregeld
Die uitvaartkosten zijn door mij aan de uitvaartverzorger betaald

Nu komt vader bij mij met het verzoek de kosten van het ver/plaatsen en aanpassen van de grafsteen aan hem te betalen en ook de kosten voor het toekomstig grafonderhoud ( bedrag onbekend of af te kopen voor 10 jaar)

Ben ik verplicht deze beide kosten uit de nalatenschap aan hem te betalen?

Graag uw reactie

Antwoord:

Geachte heer,

U schrijft het niet expliciet, maar ik begrijp uit de vraagstelling dat de dochter is begraven in het graf waar haar moeder al begraven was.

Het lijkt mij logisch en vanzelfsprekend dat de door dit overlijden en deze bijzetting ontstane kosten uit de nalatenschap van de dochter betaald worden. Er zijn bij een begrafenis altijd kosten voor de grafrechten ('huur') van het graf, de verplichte onderhoudsbijdrage aan de begraafplaats en van een grafmonument.

Uw vraagstelling wekt bij mij de indruk alsof u er een beetje door verrast bent. Misschien is er al enige tijd verstreken sinds de begrafenis. Maar het zou ook vreemd zijn dat als zijn dochter overlijdt, de vader eerst toestemming geeft voor de bijzetting in het graf van moeder, nadat hij een overeenkomst in 3-voud heeft afgesloten over de kosten die dat met meebrengt. Bovendien zijn die kosten vooraf niet altijd bekend. De kosten van het verwijderen, herplaatsen en aanpassen van de grafsteen zijn pas achteraf te bepalen.
Uit rechtszaken is bekend dat de kosten van een grafsteen (nieuw of aanpassen bestaand) gelet op gangbaar maatschappelijke opvattingen altijd als normale kosten van een begrafenis beschouwd worden.

Kortom, mijns inziens bent u verplicht om de kosten van verlenging van de grafrechten, onderhoudsbijdrage van de begraafplaats alsmede van verwijderen, aanpassen en herplaatsen grafsteen uit de nalatenschap te voldoen.

U hoeft de kosten natuurlijk alleen aan de rechthebbende te betalen indien hij deze kosten heeft voorgeschoten. Het zou m.i. ook gekund hebben dat de derde die de uitvaart geregeld heeft, direct ook geregeld zou hebben dat de begraafplaats, steenhouwer e.d. hun nota's rechtstreeks aan u zouden sturen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE