Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten grafrechten - kinderen en kleinkinderen


1 augustus 2009

Vraag nummer: 6765  (oude nummer: 13515)

Stel dat iemand (X) bij zijn overlijden drie kinderen heeft. Deze drie kinderen betalen kosten aan graf. Nu, na jaren, moeten er grafrechten betaald worden voor het graf van X maar de drie kinderen zijn niet meer in leven. Wel hebben de drie kinderen allemaal kinderen. Er zijn dus kleinkinderen van X. Stel dat er 10 kleinkinderen zijn.
1. Moeten die alle 10 eentiende gedeelte betalen of moeten de kinderen van kind 1 eenderde betalen, kinderen van kind 2 eenderde, en kinderen van kind 3 eenderde?
2. Hier is sprake van hoofdelijkheid, neem ik aan?
3. Waar staat e.e.a. in welke wet? Dit vind ik eigenlijk de belangrijkste vraag. B.v.d.!

Antwoord:

Geachte heer,

Niemand is aansprakelijk voor de kosten van verlenging van een graf.

Stel dat een persoon X overlijdt, dan is het logisch dat zijn kinderen, als erfgenamen, de kosten van het graf uit de nalatenschap van X betalen. Of als er onvoldoende geld of vermogen in de nalatenschap zit, dat de kinderen het samen zelf betalen of aanvullen. Echter, 1 van de kinderen wordt de rechthebbende op het graf. Dit kind kan later beslissen of het wel of niet de grafrechten verlengt en kan andere kinderen vragen om er vrijwillig aan mee te betalen.
Als het kind dat rechthebbende is, ook overleden is, moet het grafrecht op naam van een ander familielid komen. Dat kan een van de andere kinderen zijn, of een kleinkind. Ook deze nieuwe rechthebbende kan later beslissen of hij wel of niet de grafrechten verlengt en kan andere (klein)kinderen vragen om er vrijwillig aan mee te betalen.
Niemand is echter verplicht om aan het verlengen van de grafrechten mee te betalen en niemand is hoofdelijk aansprakelijk. Alleen de rechthebbende is aansprakelijk voor de kosten, als hij de grafrechten verlengt. Als hij de grafrechten niet verlengt is hij ook niet aansprakelijk.

Wat u bedoelt staat niet in de wet; het is ook geen verplichting.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE