Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten grafrecht (graf voor onbepaalde tijd uit 1927) terecht?


12 september 2011

Vraag nummer: 26003

Mijn grootvader heeft in 1927 in een graf gekocht voor plusminus 27 gulden. Dit in verband met het overlijden van een 8 jaar oud zoontje. Om de tien jaar moest er bovendien 2,75 gulden aan grafrecht worden betaald.
Er liggen momenteel 4 personen begraven in het graf. Een oom van mij had dit graf tot 2009 op zijn naam staan als rechthebbende. Na zijn overlijden heb ik het vorig jaar op mijn naam laten zetten. Ik moest wel 430,00 euro aan grafrechten betalen (periode 2007-2017).
Ik meen mij te herinneren dat u eens gesteld hebt dat de grafrechten met betrekking tot een oud graf onderworpen blijven aan de verordening die destijds (1927) van kracht was. Klopt dit? Is de verhoging van 2,75 gulden naar 430 euro rechtmatig? In de akte die vorig jaar op mijn naam is gezet staat vermeld dat het graf is uitgegeven op 17 maart 1927. Het graf is voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

Dat klopt, de grafrechten met betrekking tot een oud graf blijven onderworpen aan de verordening die op het moment van uitgifte van kracht was. Maar met grafrechten bedoel ik niet de tarieven, maar de kenmerken van het graf. Bijvoorbeeld dat een graf voor 4 personen een graf voor 4 personen blijft, ook al is er in 1991 wettelijk bepaald dat (zand)graven slechts voor 3 kisten kunnen worden uitgegeven. Of wanneer het een graf betrof dat geschud mocht worden; dat recht blijft op het graf rusten, ook als later de verordening gewijzigd wordt. Tenzij op het moment van uitgifte ook het voorbehoud is gemaakt dat men aan latere wijzigingen van de verordening onderworpen was. Het is soms een heel gepuzzel.
Op sommige punten, die niet de kern van het grafrecht betreffen, is een graf soms wel onderworpen aan latere regelingen.

Maar verwarrend is dat de term 'rechten' en 'grafrechten' ook gebruikt (kunnen) worden voor de kosten en tarieven voor een graf. 'Rechten' is soms een andere term voor 'belastingen'; dat speelt dus eigenlijk alleen voor gemeentelijke begraafplaatsen. Maar soms namen ook kerkelijke - met name Hervormde - begraafplaatsen die term over. Maar ook weer verwarrend.

Wat geen discussiepunt is of kan zijn, is dat een begraafplaats altijd gerechtigd is om de tarieven periodiek te verhogen. Het kan best zijn dat een tarief van 2,75 gulden uit 1927 thans 430,- euro kan zijn.

Het is echter vreemd dat u voor een graf dat voor onbepaalde tijd is uitgegeven, nog grafrechten moet betalen. Het voor onbepaalde tijd uitgeven betekent namelijk in principe dat de kosten voor het grafrecht in een keer worden afgekocht. Soms is men echter nog wel onderhoudsbijdragen verschuldigd. En soms ook zijn of waren recognities verschuldigd, bedragen die het grafrecht moesten bevestigen. Het bedrag van 2,75 gulden aan grafrecht in relatie tot 27,- gulden 'aankoopkosten' doet het laatste vermoeden.
Of de kosten die u op dit moment in rekening zijn gesteld rechtmatig zijn, is echter alleen te beoordelen als men de akte van uitgifte van het graf en de oude verordeningen (beheers- en heffingsverordening) of reglementen kan zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE