Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten graf voor moeder en dochter voor de helft door dochter laten betalen?


13 oktober 2008

Vraag nummer: 5748  (oude nummer: 11449)

onze moeder heeft in haar ziekteperiode aan mijn zusje gevraagd of zij bij haar te zijner tijd begraven wil worden in een nog aan te kopen familigraf. Zij heeft hier positief op geantwoord en helaas is onze moeder in juni overleden. Is het nu redelijk dat zij de helft van de kosten voor dit graf betaalt of niet. Graag verneem ik uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is een moeilijke vraag. Want wat is redelijk en wat is onredelijk? Deze adviesrubriek gaat over de regels bij begraven en cremeren en die vragen kan ik makkelijk beantwoorden. Maar wat iemand redelijk of onredelijk vindt is vaak zo subjectief.

Maar ik wil u wel zeggen hoe ik er tegen aan kijk. Dat is een persoonlijke mening. U hoeft zich daar niets van aan te trekken. Misschien hebben u en uw familie er iets aan, misschien moet u het maar snel vergeten.

Uw moeder koos blijkbaar voor een familiegraf. Dat is meestal een graf voor 2, soms 3, personen. Op een familiegraf kan men over de hele lengte en breedte van het graf een eigen grafmonument plaatsen, in tegenstelling tot een algemeen graf. In een algemeen graf wordt men met vreemden begraven.
Als uw zusje niet in dit graf bijbegraven zou willen worden, zou het geen punt van discussie zijn dat zij eventueel de helft van de kosten (extra) betaalt. U zou de kosten gewoon uit de nalatenschap voldoen of als erfgenamen samen betalen.
Uw zusje is waarschijnlijk niet van plan om al op korte termijn haar plek in het graf in te nemen, neem ik aan. Hoop ik althans voor haar. Economisch is het voor haar niet zinvol om dan nu al extra voor die plek te betalen. Waarschijnlijk zal ze pas overlijden als de volgende generatie aan de beurt is, over gemiddeld 25 of 30 jaar.

Waarschijnlijk wordt het eigen graf voor moeder nu voor 20 jaar uitgegeven. Maar nadat die termijn om is, krijgt het graf voor uw zusje wel economisch nut: zij kan er dan zelf begraven worden. Het lijkt me dan redelijk dat zij de kosten van verlengingen betaalt.

Als uw zusje nu de helft van de kosten betaalt, lijkt het mij redelijk dat de rest van de familie straks ook de helft betaalt als uw zusje overlijdt. Want dan blijft het ook het graf van moeder en voor dat deel bent u dan ook moreel aansprakelijk. Even goed als dat uw zusje nu voor haar open plek aanspreekbaar zou zijn.

Persoonlijk lijkt het me de meest praktische en meest redelijke aanpak als de familie de eerste termijn van het graf voor moeder betaalt en dat later uw zusje (of haar erfgenamen uit haar nalatenschap) de kosten van alle verleningen van het graf betaalt (of betalen).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >