Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten graf moeder

31 juli 2009

Vraag nummer: 6762 (oude nummer: 13512)

Goedemiddag, een paar weken geleden kreeg ik een brief van de gemeente waar mijn moeder ligt begraven, waarin staat dat ik grafkosten moet betalen en indien ik dit niet doe het graf van mijn moeder wordt verwijderd. Kan dit? ben ik verplicht te betalen? is er mogelijkheid om bijvoorbeeld kwijtschelding aan te vrage? Mvg M

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Waarschijnlijk gaat het om het verlengen van de grafrechten. U bent niet verplicht om de rechten te verlengen. En ook niet om er voor te betalen. Maar dan is natuurlijk wel de consequentie dat het graf verdwijnt.

Voor het betalen van grafrechten wordt nooit kwijtschelding verleend. Dat is een gebruikelijke bepaling in de betreffende gemeentelijke verordening.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder