Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten en ruiming grafkelder Den Haag


27 mei 2009

Vraag nummer: 6574  (oude nummer: 13102)

goedemorgen,

Mijn oom (94)wil bijgezet worden na zijn overlijden in de grafkelder van zijn moeder op begraafplaats eik en duinen te den haag.
Hij vraagt mij nu een verklaring te willen afgeven waaruit blijkt dat ik tzt ook daar begraven wil worden.
Dit om te voorkomen dat kelder geruimd word.
Volgens mij zijn daar jaarlijks kosten aan verbonden die ik niet kan overzien. Hij zegt mij niets te betalen.

wat is wijsheid en waar dien ik op te letten.

bij voorbaat dank en met groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is een misvatting van uw oom om te denken dat het graf niet geruimd kan worden zolang iemand aangeeft daar nog begraven te willen worden. Zo werken die dingen niet. Een graf blijft bestaan zo lang aan de voorwaarden van de begraafplaats wordt voldaan; dat is (wellicht) dat er nog jaarlijks (onderhouds)kosten worden voldaan en dat het graf na het overlijden van de oom op naam staat van een persoon of stichting.

U doet er goed aan om bij de begraafplaats eens te informeren wat eventuele kosten van behoud van het graf zijn. Als die er niet zijn, is er voor u wellicht een probleem minder.
Overigens zijn er 2 begraafplaatsen 'Eik en Duinen' in Den Haag: Oud Eik en Duinen en Nieuw Eykenduynen. De een is van Monuta en de ander van Yarden.

Een mogelijke oplossing voor uw oom, die hij zelf nog bij leven kan regelen, is het onderbrengen van het graf bij een stichting die het graf in stand houdt. Hij kan dan zelf regelen dat voor eventuele toekomstige kosten wordt gezorgd en bijvoorbeeld eventueel in de verre toekomst nog eens het monument wordt opgeknapt als dat nodig is. Zie www.grafzorg.nl voor zo'n stichting. Dan hebt u geen kosten en geen zorgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE