Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten eigen graf Ter Navolging


28 oktober 2013

Vraag nummer: 36155

Geachte Heer van der Putten,

Mijn overleden schoonvader was eigenaar van een grafkelder op "Ter Navolging" in Scheveningen. Na zijn bijzetting moest mijn schoonmoeder een huurcontract ondertekenen, wat door iemand anders werd geregeld. Nu komt er de mededeling dat de overeenkomst verlengd moet worden met tien jaar en de rekening wordt dan 9.000,00.
Daarnaast een rekening voor het onderhoud, wat ik wel begrijp. Maar als je eigenaar bent van een graf, waarom en waarvoor moet je dan huur betalen. Was het misschien een fout dat er een huurcontract is getekend?

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.
Ik ben de hele dag al bezig geweest om hier een antwoord op te krijgen maar bij Monuta en Yarden weten ze het niet.

Antwoord:

Geachte heer,

Niemand wordt eigenaar van een graf op de manier zoals men eigenaar wordt van een stuk grond. Er zijn ruim 2 miljoen graven in Nederland en ik ken slechts ongeveer 5 gevallen van graven op begraafplaatsen die echt eigendom van iemand of een stichting zijn omdat de ondergrond diens eigendom is. De rest van de minstens 1.999.995 graven zijn graven met gebruiksrechten.
Voor eigendom moet de grond verworven zijn via een notariele akte en moet het eigendom beschreven zijn in de registers van het kadaster. Daar is bij gewone graven geen sprake van.

Op 'Ter Navolging', een van de meest bijzondere begraafplaatsen van Nederland, zullen zeker geen andere grafrechten dan de gebruikelijke - voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd - gevestigd zijn. Het is alleen een heel dure begraafplaats.

U geeft aan dat er feitelijk al een grafkelder was, voordat uw schoonvader overleed. Uw probleemstelling suggereert dat er al grafrechten op die kelder gerust hebben, voordat uw schoonvader overleed en voordat uw schoonmoeder een huurcontract tekende.
Ik hoor van wel meer families dat zij menen grafrechten voor onbepaalde tijd op deze begraafplaats te hebben, maar niemand kan deze stelling met documenten ondersteunen. De stichting die de begraafplaats beheert kan echter ook niet aantonen dat het niet zo is; althans niet in de gevallen die ik ken. Gelet op de exclusieve aard van de begraafplaats en de zeer hoge kosten van grafrechten ligt het vermoeden van de uitgifte van graven voor onbepaalde tijd in het verleden wel voor de hand. Op dit moment worden alleen rechten voor bepaalde tijd uitgegeven, maar het is onduidelijk wanneer daarmee is begonnen.

In de situatie van uw schoonmoeder speelt de vraag, juridisch, of zij geen afstand heeft gedaan van rechten voor onbepaalde tijd, door een overeenkomst voor bepaalde tijd te tekenen.
Wat voorts wel of niet van toepassing is bij dit grafrecht, kunt u lezen in het huurcontract. Als u daar nog specifieke vragen over hebt, kunt u mij een afschrift van het contract toezenden. Dan zal ik het bekijken. Natuurlijk zonder verdere verplichtingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE