Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten bijhuren familiegraf en grafrechten


30 september 2009

Vraag nummer: 6924  (oude nummer: 13954)

Geachte heer,

In november 2001 is mijn vader overleden en heeft mijn moeder een familiegraf gekocht voor 20 jaar op de RK begraafplaats (1675,--). In augustus 2009 is helaas mijn moeder overleden. Nu kreeg ik de rekening van de begrafenisondernemer met de volgende kosten: Bijhuren familiegraf met 10 jaar (735,--), en een aparte post grafrechten (575--). Daarnaast is er 100,-- in rekening gebracht voor het verwijderen en terugplaatsen van de grafsteen (deze kosten zijn begrijpelijk). Ik ben onaangenaam verrast over de eerste twee kostenposten, klopt dit wel en wat is het verschil in deze kosten?

Daarnaast is bij het terugplaatsen een stuk van de steen afgebroken. Kan ik het bestuur hiervoor aansprakelijk stellen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Je kunt een dergelijke klacht eigenlijk alleen goed beoordelen als je het beheersreglement en de tarievenlijst van de betreffende begraafplaats (compleet) ziet. Want dan kun je zien wat men met verschillende termen bedoelt en hoe die zich tot elkaar verhouden en wat de regels voor verlenging zijn.

Mijn inziens zijn kosten van het bijhuren van een grafrecht met 10 jaar voor een graf dat in 2001 voor 20 jaar is uitgegeven, onterecht. Het is niet alleen niet nodig om deze termijn nu al te verlengen, het is zelfs wettelijk verboden (strijd met artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging).

Onduidelijk is wat de aparte post 'grafrechten euro 575,-' betekent, want de term 'grafrechten' staat voor 'grafhuur' of 'kosten van grafhuur' en dat klinkt als dubbelop met de kosten van bijhuren. Misschien bedoelt men de kosten van het begraven (openen en sluiten graf) en is men onzorgvuldig in de terminologie.

Deze vraag wordt met enige regelmaat gesteld en daarom ga ik er nu niet weer uitgebreid op in. U kunt die eerdere vragen en antwoorden vinden in de hoofdrubriek Begraven en vervolgens de subrubriek Eigen graf of familiegraf. Bijvoorbeeld vraag 13714: 'Dubbelgraf dubbele kosten'.

Uiteraard kunt u het bestuur aansprakelijk stellen voor de schade aan de grafsteen bij het terug plaatsen ervan.

U kunt bij de begraafplaats een klacht indienen. Als men uw klacht niet honoreert en de betreffende begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u overwegen om vervolgens een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (zie www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE