Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Koopgraf wordt huurgraf?


8 januari 2017

Vraag nummer: 48901

We zitten met een probleem. Onze moeder is begin 2015 overleden.
Bij de ontruiming van haar huur huis, kwamen we een bewijs tegen, dat begin 1965 er door haar 2 graven waren gekocht. Haar man was in september 1964 overleden.
Vanaf 2004 heeft ze voor het eerst grafrechten aan de gemeente betaald.
Met haar ( dochter ) zijn we naar het gemeentehuis in Grou Boarnsterhim geweest. Gelijk tijdig had ze een aanslag voor de graven van haar ouders.
Deze aanslag werd ongedaan gemaakt, maar voor haar graven kregen we geen goede uitleg en omdat ze ziek was en het gesprek niet langer vol kon houden heeft ze maar betaald.
2014 moesten over deze graven weer grafrechten worden betaald, mijn moeder had enkel AOW. Het bedrag zo hoog dat ze ook weer door ernstige ziekte besloot 1 graf te laten vervallen en een betaling regeling aan te vragen.
Begin 2015 kwam ze te overlijden, ze was er van uit gegaan dat ze in het graf van haar man bij gezet kon worden.
De gemeente inmiddels Leeuwarden geworden wilde dit niet, argument wat zouden de grafkelders niet tegen komen en mogelijk grondwater.
Dit laatste leek ons sterk, omdat het kleine kerkhof te Jirnsum op een terp licht.
Toen we het papier van koop graven tegen kwamen heeft mijn broer een bezwaarschrift in gediend. Dit is 19 december 2016 behandeld en de koopgraven zouden na 30 jaar huurgraven zijn geworden.
Hier hebben we geen enkel bericht van gevonden.
Onze vraag is kan dit zo maar? Een koopgraven omzetten in een huurgraf.
Als kinderen zijn we met zijn drie├źn, maar hebben allen enkel AOW.
Hoe verder is de vraag, kunnen deze graven die op papier staan als koopgraven dat weer worden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is eerst de vraag wat u een 'koopgraf' en wat u een 'huurgraf' noemt. Dat zijn geen wettelijk of juridisch vast omlijnde begrippen. In sommige gemeenten noemt men een eigen graf voor een echtpaar een huurgraf, terwijl men in andere gemeenten de term huurgraf gebruikt voor een algemeen graf (met vreemden). Sommige mensen noemen een graf voor onbepaalde tijd een koopgraf, maar realiseren zich niet dat men voor dat type graf op die begraafplaats ook nog telkens onderhoudsrechten moet betalen, waardoor het graf in totaliteit helemaal niet voor onbepaalde tijd is geregeld. Je moet eerst de bijbehorende papieren zien om te weten wat een graf precies inhoudt. Een benaming als 'koopgraf' of 'huurgraf' zegt niets.

Ik kan in uw geval er ook niets over zeggen, zonder precies alle papieren en relevante verordeningen van de begraafplaats gezien te hebben.

Wat niet 'zomaar' kan is dat een graf voor onbepaalde tijd wordt omgezet in een graf voor 30 jaar. Maar het is ook niet uit te sluiten dat het in bepaalde omstandigheden wel zou kunnen als er (niet) aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

U bent niet de enige familie met dit soort probleem. Zie de vraag 'Eeuwigdurend graf (en toch een rekening voor 20 jaar)'. Maar ook daar geldt: ik kan pas iets zeggen als ik alle relevante papieren heb gezien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE