Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Klopt begrafenisrecht grafrecht en grafrust?


1 mei 2014

Vraag nummer: 38218

Wij betalen al 20 jaar grafrecht voor 2 grafpercelen. Mijn moeder lag er al begraven en nu mijn vader er dus naast. Nu ontvingen we een factuur voor begrafenisrecht €519,- en voor verlenging van de grafrust (grafrechten) met een periode van 10 jaar (tot 2022 was al betaald) ook nog €460,-- Er is dus sprake van begrafenisrecht, grafrecht en grafrust. Klopt dat zo ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Of dat klopt, kan ik alleen beoordelen als ik weet om welke begraafplaats het gaat en u mij de beheersverordening of het beheersreglement van die begraafplaats toestuurt, samen met de tarieflijst. Dan pas heb ik een compleet beeld.
Bovendien zou uw vraag iets concreter moeten zijn: sinds welk jaar precies betaalt u al grafrecht voor 2 grafpercelen? Voor welke termijn zijn die graven uitgegeven?

Maar ik ga even kijken hoe ver ik met deze summiere informatie kom.

Ik begrijp uw vraag zo dat recent uw vader is begraven. Voor het openen en sluiten van het graf is dan EUR 519,- in rekening gebracht. Dat heet op sommige begraafplaatsen het begrafenisrecht. Maar het is lastig om er van een afstand zekerheid over te geven omdat er geen vaste term voor wordt gebruikt. De ene begraafplaats noemt het 'begraafrechten', de andere 'begraafkosten', een ander 'begraafplaatsrechten', een ander 'kosten delven graf', een ander 'openen en sluiten graf' en zo zijn er nog een paar.

Als de grafrechten (huur van het dubbelgraf) al tot 2022 zijn betaald, zal het graf vermoedelijk in 1992 zijn uitgegeven voor 30 jaar.
Als iemand komt te overlijden en wordt begraven, moet hij of zij minstens 10 jaar begraven blijven. Dat heet de grafrust.
Als het graf al tot 2022 betaald is, zou het dus eigenlijk minstens tot 2024 moeten blijven bestaan (en dan ook betaald worden natuurlijk). Dan is een verlenging met 2 jaar noodzakelijk. Echter, volgens een (in mijn ogen onnodige) wetswijziging in 2010 mogen grafrechten alleen verlengd worden met een minimale termijn van 5 jaar. Verlenging met 2 jaar is wettelijk uitgesloten. Echter, begraafplaatsen mogen eigen regels hanteren voor verlengingen. Bijvoorbeeld dat ze standaard alleen met telkens 10 jaar verlengen. Als dat de regel in de beheersverordening of het beheersreglement is, is dat in uw geval juist.

De tarieven voor het delven van het graf en het verlengen van de grafrechten zijn aan de lage kant en doen vermoeden dat het om een kerkelijke begraafplaats gaat. Gemeenten, die niet met vrijwilligers op de begraafplaats (kunnen) werken zijn duurder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE