Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan uitvaartondernemer rechthebbende worden als nabestaanden niet betalen?


20 februari 2003

Vraag nummer: 2016  (oude nummer: 2403)

Thu, 20 Feb 2003 15:25

Er is een overledene in dit geval een man. Deze komt plotseling te overlijden. Hij wordt gecremeerd en vervolgens wordt zijn as op een begraafplaats in een "eigen" urngraf voor 20 jaar bijgezet. De rekening van de begraafplaats wordt ingediend bij de begrafenisondernemer en wordt door hem betaald. Wij hebben naar de nabestaande een besluit gestuurd omtrent het eigen grafje. Vervolgens gaat de ondernemer de kosten declareren bij de opdrachtgeefster (echtgenote van overledene) maar deze heeft geen geld. Het blijkt dat de overledene een dubbel leven had met een toren hoge schuld waardoor er nu door een kredietbank e.a. geregeld wordt. Zij wilden de rekening afkopen tegen 10% De ondernemer gaat hier niet mee accoord en zegt nu dat hij de rechthebbende van het grafje is. Is dat zo.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, dat is niet zo. De ondernemer is geen rechthebbende van het grafje. U hebt immers de rechthebbende een besluit gestuurd, waarbij u hem het grafrecht hebt toegekend. Dat kan niet worden teruggedraaid, tenzij u in de beheersverordening daar een regeling voor hebt. Zie - zeer toevallig - de vorige vraag, nr. 2402, over wanbetaling en maatregelen die je kunt treffen (en ik weet dat het toevallig een vraag is van een gemeente niet erg ver van u vandaan; maar die vraag kunt u nog niet gezien hebben want pas bij beantwoording komt een vraag online). Maar ook al hebt u daar een regeling voor, dan is die in een geval als dit niet te gebruiken. Want dat kan dan alleen als er een schuld ten opzichte van de gemeente zou zijn en dat is in dit geval niet aan de orde.

Dat de uitvaartondernemer de grafkosten - waarschijnlijk voor zijn gevoel - heeft 'voorgeschoten', is juridisch niet juist. Hij is de kosten zelf verschuldigd. Waarschijnlijk hebt u in de legesverordening een bepaling staan, dat de grafrechten ('rechten' in de betekenis van publiekrechtelijke kosten) verschuldigd zijn óf door de aanvrager (in dit geval de uitvaartondernemer) of degene die er belang bij heeft (de nabestaande).
Dat de ondernemer zijn kosten niet kan verhalen is natuurlijk erg zuur, maar wel 'normaal' ondernemingsrisico.

Maar hij is niet per se kansloos. Dat de overledene hoge schulden had, hoeft niet voor rekening en risico van de opdrachtgeefster te komen als deze niet in gemeenschap van goederen gehuwd was. Hij moet misschien wat langer wachten, maar blijft in principe zijn vordering houden.

Zie ook vraag 1122 'Kunnen grafrechten aan uitvaartondernemer vervallen?' van 10 juli 2002, die onderaan in de sub-rubriek 'Vragen van uitvaartondernemers' staat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

21 februari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE