Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Jaarlijkse betaling (reactie op 16752)


1 juni 2011

Vraag nummer: 24707  (oude nummer: 16767)

In feite is dit geen vraag maar wil ik reageren op de vraag en het antwoord nr. 16752.
Waarom kunnen wij het grafrecht c.a. niet jaarlijks innen? Er zijn nog veel ouderen die alleen moeten rondkomen van een AOW uitkering. Voor hen is het moeilijk om zo'n groot bedrag ineens, of in één jaar, te moeten betalen. Verleng het grafrecht met bijv. 5 jaar en smeer de inning uit over 5 jaren. In dit digitale tijdperk is de administratieve 'belasting' te verwaarlozen, temeer iedere burger van zijn woongemeente aangeboden krijgt of hij de jaarlijkse gemeentelijke belastingen (WOZ, riool- reinigingsrechten) in termijnen wil betalen.
Ik vind dat je hiervoor gebruik kunt maken van de regel in de verordening Begraaf- en grafrechten, dat het college nadere regels kan stellen omtrent de heffing en invordering van rechten. Hoef je ook niet naar de raad met een andere heffingsverordening.
Honoreer zulke verzoeken en deel dan schriftelijk mee, dat het jaarbedrag telkens iets hoger kan uitvallen ivm de tariefsverhogingen.
Met een iets socialere opstelling op dit gebied doe je niemand kwaad.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vind uw suggestie zeer sympathiek. Het is een feit dat het in een keer betalen van kosten voor veel ouderen moeilijk is.

Ik weet alleen niet of het college van burgemeester en wethouders kan laten beslissen op basis van een regel in de heffingsverordening om de inning over 5 jaar uit te smeren. Ik ben geen fiscalist. Maar de beleidsmedewerkers van de afdeling Financien van uw gemeente kunnen het waarschijnlijk wel beoordelen.

Ik merk op dat de administratieve lasten op die manier natuurlijk wel sterk worden verhoogd. Je moet dan toch weer zoveel extra acceptgirokaarten en herinneringen versturen.
Ook krijg je als gemeente te maken met de effecten van inflatie. Op dit moment is de inflatie niet hoog, maar er zijn jaren geweest dat die 5 of 6% was. Dan is de 'waarde' van de bedragen die je in het 4e en 5e jaar int misschien wel 20 of 30% verlaagd. Maar goed, dat kan een keuze zijn.

Ik betwijfel of je bij jaarlijkse betaling de bedragen jaarlijks kunt aanpassen aan inflatie of tariefwijzigingen. Maar, nogmaals, ik kan het niet beoordelen want ik ben geen fiscalist. Ook dit kunnen de beleidsmedewerkers van de afdeling Financien van uw gemeente waarschijnlijk wel beoordelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE