Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is er een mogelijkheid om grafrecht <10jr. te verbreken


16 oktober 2014

Vraag nummer: 40268

Geachte Heer van der Putten,

In vele vragen en antwoorden kom ik de term grafrust van minimaal 10 jaar tegen. Ik begrijp dat dit wettelijk bepaald is. Het openen van het graf is dus grafschennis.

Echter, ik heb vernomen dat de beheerder van een begraafplaats hiervoor niet strafbaar is. (Ik citeer uit uw woorden: grafschending is niet strafbaar, als het met uw toestemming als beheerder gebeurt, dat het graf geopend wordt) is dit dan ook van toepassing wanneer er in mijn situatie een grafrust van nu 6 jaar is?

Samengevat: Mag een beheerder van de begraafplaats in het uitoeffenen van zijn beroep wel de grafrust verbreken?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp eerlijk gezegd uw vraag niet goed.

Het openen van een graf zonder er toe bevoegd te zijn, is grafschennis en is strafbaar. Het openen van een graf kan bijvoorbeeld legaal gebeuren, als het gebeurt om iemand in het graf te begraven. Of als iemand moet worden opgegraven, als er een vergunning voor is. Een steenhouwer mag er bijvoorbeeld ook (een beetje) in graven als hij een fundering voor een grafmonument moet aanbrengen/ Een familielid mag ook een beetje in een graf graven om planten te planten. Dan heeft men niet de bedoeling om iets te vernielen of te stelen of om iets te doen dat ongeoorloofd is. Als het gaat om vernieling of diefstal, is het niet legaal en is sprake van grafschennis.

Ik weet niet wat u precies bedoelt als u schrijft dat "er in mijn situatie een grafrust van nu 6 jaar is". Wat moet er dan met het graf gebeuren/ Wie wil dat en waarom?

U haalt de woorden 'grafrecht' (in de titel van uw vraag) en 'grafrust' en 'grafschennis' een beetje door elkaar, heb ik de indruk.

'Grafrecht' betekent: de huur van het graf. Als er een grafrecht op een graf rust, betekent het dat het graf gehuurd is. Zolang er een grafrecht op het graf rust, dus zolang als het gehuurd is, beslist de rechthebbende (de huurder) wat er met het graf mag gebeuren.

'Grafrust' heeft betrekking op een overleden persoon in een kist, een lijk. Grafrust van 10 jaar betekent dat men 10 jaar lang niet aan het lijk mag komen. In die 10 jaar moet het lijk de kans krijgen om door de aarde opgenomen te worden, zodat er na verloop van tijd alleen botten te vinden zijn. Na 10 jaar (of na afloop van het grafrecht) mag het graf worden geruimd en mogen de botten naar een verzamelgraf. Of dieper in hetzelfde graf worden herbegraven.

'Grafschennis' is het openen van een graf zonder bevoegd te zijn. Een beheerder van een begraafplaats mag niet altijd zonder meer een graf openen. Alleen voor een opgraving als hij een vergunning heeft, voor het ruimen van het graf en voor het begraven van iemand in het graf mag hij een graf openen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE