Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inkorting grafduur van 20 naar 10 jaar


8 juni 2012

Vraag nummer: 28428

Geachte heer van der Putten,

Mijn nichtje Annette Prummel is 28 juni 2004 overleden. Een week later is ze op Zorgvlied (Amsterdam) begraven in een graf met een duur van ik meen 20 jaar (geregeld door mijn oom Coenraad Prummel). Ik ben de testamentair executeur en heb het graf dus zogenaamd gekocht. Mijn oom, haar vader is van mening dat ik de afwikkeling van haar testament/financien niet goed heb behartigd en daarom laat hij mij nu al jaren lang de grafrechten betalen. Hij heeft inzage gehad in alle stukken betreffende de afhandeling van het financiele gedeelte na haar overlijden maar is niet voor rede vatbaar. Ik wil graag de termijn van 20 jaar tot 10 jaar terugbrengen. Ik ben testamentair executeur geworden omdat hij (mijn oom) zelf toen al heel oud en slecht ter been was. Ik meen echter dat ik daarom niet verplicht kan worden nog eens 12 jaar elk jaar gemiddeld 140 per jaar te moeten betalen. Het is immers de dochter van mijn oom. Hij heeft de morele plicht het grafrecht te betalen niet ik. Ik ben zo coulant geweest dat wel te doen en ik wil het ook nog wel doen tot de 10 jaar vol zijn maar voor mij is het nu klaar.

In afwachting van een spoedige reactie

Arnold van Meteren

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt volgens artikel 32 van de “Beheersverordening Zorgvlied 1990” na 10 jaar na de (laatste) begrafenis in een graf afstand doen van het graf. Dan bent u niet meer verplicht om onderhoudsbijdragen te betalen.

Artikel 32
1. De rechthebbende op een graf kan schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente Amstelveen.
2. De eventueel zich op het graf bevindende voorwerpen gaan, overeenkomstig het in het eerste lid van dit artikel bepaalde eveneens in eigendom over aan de gemeente.
3. Een graf, waarvan overeenkomstig het eerste lid van dit artikel afstand wordt gedaan wordt, met inachtneming van de daarvoor in artikel 23 van de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn, geruimd.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amstelveen/76644/76644_1.html

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >