Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Iemand anders begraven in het graf van kleine broertje


14 januari 2016

Vraag nummer: 44849

In 1951 heeft mijn schoonvader op het kerkhof te Haulerwijk 3 graven gekocht. In een van de graven is hun kind dat maar 1 dag heeft geleefd begraven. In het andere graf is mijn schoonvader in 1956 begraven en afgelopen vrijdag is mijn schoonmoeder in het derde graf begraven. Op het kerkhof hadden wij het gevoel dat er iets niet klopte en hebben contact gezocht met de huidige beheerder(sinds 2 jaar). Uit dat gesprek kwam naar voren dat in het graf waarin hun zoontje begraven is in 1951, in 1982 een ander(geen familielid) begraven is. Zowel voor mijn schoonvader als het kleine jongetje is er indertijd geen steen geplaatst, omdat mijn schoonmoeder daar toen geen geld voor had.
Het bewijs dat mijn schoonvader recht heeft op 3 graven hebben wij en het recht bleef staan 75 jaar. Binnen die 75 jaar is mijn schoonmoeder overleden. Kunnen wij iets doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Hoe weet u dat de graven in 1951 voor 75 jaar zij gekocht? Ik heb zojuist op de site van de bijzondere begraafplaats Eikenhof te Haulerwijk gekeken - want daar zal het dan wel om gaan - maar kan geen reglement van de begraafplaats vinden. Ook geen tarieflijst, alleen de opgaaf van wat de uitgifte van een graf van 20 jaar kost. Niet wat verlengen, grafdelven etc. kost. Ook geen regels voor grafmonumenten.
Merkwaardig aan deze site is dat het niet mogelijk is om een print of een pdf van de informatie te maken. Alsof het om 'classified information' gaat, die de burger wel mag inkijken maar niet mag bewaren en aan iemand anders mag doorspelen. Jammer en erg onhandig.

Als ik zelf geen grafbewijs en/of een reglement van de begraafplaats heb gezien, kan ik niet beoordelen of er nu nog sprake is van geldige grafrechten.

Als in 1982 inderdaad 'een vreemde' begraven zou zijn in een graf dat in 1951 voor 75 jaar is uitgegeven, dan had dat natuurlijk niet gemogen. Absoluut niet.
Maar hoe weet u of uw schoonfamilie nu dat dat ruim 30 jaar geleden gebeurd is? En waarom is dat blijkbaar ruim 30 jaar lang onopgemerkt gebleven?

Als een derde in een verkeerd graf is begraven, waar anderen de grafrechten van hebben, dan heeft de rechthebbende het recht om de verwijdering van 'de verkeerde persoon' uit het graf te eisen. Ik ken daar diverse voorbeelden van, die helaas meestal gepaard gaan met persoonlijk drama, want het is voor niemand leuk.
Maar na ruim 30 jaar is het recht om rechtzetting van de fout te vorderen, redelijkerwijs wel verjaard. Een gewone vordering verjaart na 5 jaar en na 30 jaar gebruik te goeder trouw kan zelfs de eigendom van grond door verjaring op een derde overgaan.
Ik denk niet dat uw schoonfamilie er nu nog een zaak van kan maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE