Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Huurovereenkomst familiegraf en minimum termijn begraven


14 september 2012

Vraag nummer: 29000

Mijn ouders hebben in 1994 een huurovereenkomst voor 20 jaar afgesloten voor een familiegraf. Mijn vader is in 2007 overleden en mijn moeder in 2010. De huurovereenkomst loopt in 2014 af. Mijn vraag is of er er een minimale periode is waarin een overledene begraven moet blijven? Als deze huurovereenkomst niet verlengd zou worden door nabestaande wordt dan het graf geruimd ook al rust de laatst overledene 'pas' vier jaar in dit graf? Vriendelijk dank vooor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Een overledene dient minstens 10 jaar in een graf begraven te blijven, alvorens het graf geruimd kan worden.
De betreffende begraafplaats zal u, of iemand anders die rechthebbende op het graf is, waarschijnlijk in 2013 de mogelijkheid van verlenging van het graf aanbieden. Het is wettelijk zo geregeld dat de begraafplaatshouder de rechthebbende op een graf een jaar voor einde van de looptijd attendeert op het aflopen en op de mogelijkheid om een verlenging aan te vragen. Met welke termijn precies verlengd kan worden, verschilt per begraafplaats. De wettelijke minimumtermijn van een verlenging is 5 jaar; de maximumtermijn is 20 jaar. Maar een begraafplaats kan bijvoorbeeld ook standaard een termijn van 10 jaar hanteren. Men is niet verplicht om bijvoorbeeld 6, 8 of 13 jaar aan te bieden, als een familie dat zou wensen.

Als u de grafrechten/huurovereenkomst niet verlengt, eindigen de grafrechten. Dan wordt het graf niet direct geruimd, althans niet de inhoud. Wel mag de grafsteen verwijderd worden en is het natuurlijk niet meer mogelijk om een andere persoon of een asbus bij te begraven, als het graf daar ruimte voor bood.

Overigens mag men bij een graf eigenlijk niet spreken van 'huur'; er worden grafrechten gevestigd. Dat geeft andere rechten en plichten dan huur. Maar dat terzijde.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE