Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoeveel personen in een graf?


2 februari 2002

Vraag nummer: 528  (oude nummer: 147)

Sat Mar 3 14:15:49 2001

Geachte mijnheer vd Putten.

Ik ben eigenaar van een familiegraf aan de Kleverlaan te Haarlem.
Voor de nieuwe Wet op de lijkbezorging mochten er 4 personen begraven worden. Nu is er toch altijd een overgansregeling bij een nieuwe wet? M.i moet ik nog altijd 4 personen in dit graf van 1937 kunnen begraven en niet 3. Wel heb ik gelezen dat er met de aanpassingen overgedacht wordt om weer 4 personen in een graf te begraven.
In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet
Gertrudis Hartman

Antwoord:

Geachte mevrouw Hartman,
Niet elke wet of uitvoeringsregeling bevat altijd een overgangsregeling. Zo ook niet het Besluit op de lijkbezorging, de uitvoeringsregeling van de Wet op de lijkbezorging, die bepaalt dat maximaal 3 personen onder elkaar in een graf mogen worden begraven.
U hebt gelezen, waarschijnlijk in een recent kamerstuk over de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging, dat de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen gevraagd heeft om een ontheffingsregeling. De minister voelde daar niet voor.
Echter, het Besluit op de lijkbezorging richt zich vooral op nieuwe graven en voor bestaande graven moet toch al een uitzondering worden gemaakt. Wanneer onder in een graf al een persoon 4 diep is begraven, heeft het namelijk geen zin om slechts 2 personen bij te begraven en de ruimte erboven deels onbenut te laten. De regeling richt zich tegen te diep begraven, waar soms wel eens problemen mee waren. De regeling geldt overigens alleen voor zandgraven; in keldergraven mag men bij wijze van spreken 100 mensen boven elkaar begraven. Het gaat om het al dan niet makkelijk kunnen toetreden van zuurstof.Om het allemaal niet al te complex te maken (je zou eigenlijk verschil moeten maken of in een graf dat voor 4 personen is uitgegeven, al dan niet reeds begraven is), is als bestendige beleidslijn vastgelegd dat oude grafrechten gerespecteerd kunnen worden. Ook al is het 4 diep begraven tegenwoordig strikt genomen in strijd met het Besluit op de lijkbezorging: het mag toch.
Er hoort nog een anekdote bij. Ik werd een paar jaar geleden gebeld door de directeur van een begraafplaats, die vertelde dat hij een probleem had met een gereserveerd graf. Het graf was voor 4 personen uitgegeven, maar er was nog niet in begraven. Nu meldde een uitvaartondernemer een begrafenis en hij wenste dat de overledene 4 diep begraven zou worden, omdat t.z.t. nog andere familieleden bijgezet zouden moeten worden. Hij had op zich geen bezwaar tegen een begraving, maar wilde de wet niet overtreden. Ik zei dat een begraving letterlijk inderdaad in strijd met de wet (eigenlijk het Besluit) was, maar dat ik kamerstukken er op zou naslaan over mogelijke uitzonderingen. Tien minuten later belde een uitvaartondernemer, die vertelde dat een familie een kort geding wilde aanspannen tegen een begraafplaats, omdat men weigerde een grafrecht te respecteren. U voelt het al, het bleek om dezelfde begraafplaats en hetzelfde graf te gaan. Ik heb gezegd dat ik er even over zou denken en hem binnen een uur zou terugbellen. Daarop heb ik het ministerie en enkele andere instanties gebeld met de vraag hoe zij de wet op dit punt zouden uitleggen. Tja, daar had men nog nooit bij stilgestaan, want zo'n situatie was daar nog niet ter ore gekomen. Om een lang verhaal kort te maken: een aantal instanties heeft afgesproken dat ze de regeling zo interpreteren, dat ze niet voor bestaande graven geldt. Ik belde daarop de begraafplaats en de uitvaartondernemer, die allemaal blij waren dat het zo en zo snel opgelost kon worden. En ik hoop/verwacht dat u ook blij bent met dit antwoord.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE