Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe verkrijg je een grafrecht?


17 oktober 2003

Vraag nummer: 2557  (oude nummer: 3218)

Geachte heer Van der Putten

Graag zou ik van u vernemen hoe je een grafrecht kunt verkrijgen & aan wie een grafrecht toekomt. Zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen bij de aanvraag van dit grafrecht & waar vraag je een grafrecht aan. Kunt u mij aangeven waar ik de wettelijke basis kan vinden van het verkrijgen van een grafrecht.

vrg, H. van der Linden

Antwoord:

Geachte heer Van der Linden,

Een grafrecht (= een recht op gebruik van een graf) kan men verkrijgen van de houder van een begraafplaats. Iedereen kan een dergelijk recht verkrijgen, mits de houder (eigenaar) van de begraafplaats het recht niet heeft voorbehouden aan bepaalde groepen, zoals inwoners van de eigen gemeente of leden van het eigen kerkgenootschap.

Een graf kan nieuw worden uitgegeven, of een bestaand graf kan worden overgeboekt. Bij de overboeking kan soms ook spelen, dat er beperkingen zijn zoals dat men een bepaalde relatie met de overledene of vorige rechthebbende moet hebben. Bijvoorbeeld een familielid of een stichting aan wie de rechthebbende het graf bij gebrek aan nabestaanden heeft toevertrouwd.

Er is geen wettelijke basis voor het verkijgen van een grafrecht. Slechts enkele specifieke kenmerken, vormvereisten en rechten van één type grafrecht, namelijk het 'graf met een uitsluitend recht' (in de volksmond een koopgraf of eigen graf genoemd) staan in de wet. Maar de voorwaarden van uitgifte en overboeking staan alleen in een beheersverordening (bij gemeenten) of een beheersreglement (bij privaatrechtelijke begraafplaatshouders zoals kerkgenootschappen).

Als er juridische vragen of problemen zijn, moet daarom altijd de verordening of het reglement worden geraadpleegd. En soms ook oudere versies daarvan.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE