Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe onderhoudsfactuur voor een graf met eeuwige rechten uitgegeven als een reservering?


12 september 2011

Vraag nummer: 26004

Geachte heer,

Op een van onze begraafplaatsen zitten wij met het volgende probleem.
In 1994 is een graf met eeuwige rechten uitgegeven als een reservering. Onder deze regeling is geen sprake van periodieke verlenging van de rechten. Wel was er destijds de regeling dat men het onderhoud afkocht bij het plaatsen van de grafbedekking. Thans gaat men over tot het plaatsen van een steen en zou men dus een onderhoudsfactuur moeten krijgen.

Inmiddels zijn verordeningen en leges veranderd en kennen we geen eeuwige rechten meer. Bovendien is het onderhoud niet meer afkoopbaar maar een onderdeel van de verleningskosten van de rechten voor onbepaalde tijd.
Moeten wij nu voor deze situatie een apart legestarief vaststellen en dat elke 10 jaar innen? of brengen we het graf onder de huidige legestarief door een verlenging van 10 jaar in rekening te brengen?
Wat is uw advies?

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Mij lijkt het - op basis van deze summiere gegevens (je zou eigenlijk eerst alle oudere beheers- en heffingsverordeningen en de huidige verordeningen moeten bekijken en naast elkaar leggen, dat kan ik nu niet) - de correcte oplossing om ook voor dit graf de nu gebruikelijke 10-jaarlijkse onderhoudsbijdragen op te leggen, net als bij de graven voor bepaalde tijd.

Er zijn veel meer voorbeelden van gemeenten die enerzijds in het verleden de grafrechten voor onbepaalde tijd hebben uitgegeven en anderzijds de onderhoudsrechten per 10 jaar heffen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE