Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe bepaalt eigenaar particulier graf wie er in begraven mag worden?


27 juli 2013

Vraag nummer: 35184

Ik begrijp dat de eigenaar van een particulier graf zelf mag bepalen wie er in het graf bij mogen worden begraven en dat dit niet perse familieleden hoeven te zijn. Hoe kun je dit vast leggen, moet dit bij een notaris? of de uitvaartverzekering of kan dit in een samenlevingscontract?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit hoeft men niet vast te stellen in een contract of bij een notaris. Uit de aard van het recht volgt al dat de eigenaar van het recht dat recht heeft. In de wet heet het recht op een particulier graf 'een uitsluitend recht op een graf'. Dat betekent dat degene die het grafrecht heeft, exclusief (met uitsluiting van anderen) beslist over wie in het graf bijgezet mag worden.
Omdat het al zo is, hoef je het niet nader te regelen.

Met een uitvaartverzekering of een samenlevingsovereenkomst heeft een grafrecht niets van doen. En daar kan het ook niet in geregeld worden.
Een grafrecht wordt in het leven geroepen door een overeenkomst met of een beschikking van de begraafplaatshouder. Bij een kerkelijke of andere civielrechtelijke begraafplaats gaat het om een schriftelijke overeenkomst. Bij een gemeente gaat het om een overheidsbesluit, een beschikking. Dat maakt verschil voor de manier van procederen, in het geval er een probleem zou zijn met het grafrecht.
Maar in alle gevallen is de rechthebbende van een particulier graf per definitie de persoon die bepaalt wie in het graf begraven wordt.

Als de rechthebbende overleden is, kan hij niet meer regelen wie er nog in het graf begraven mag worden. Je kunt niet tot over het graf en na de dood regeren.
Men kan per testament een opvolgende rechthebbende benoemen en die een instructie meegeven, maar als die nieuwe rechthebbende zich er niet aan houdt, wordt het moeilijk. In theorie kunnen belanghebbenden dan wel die nieuwe rechthebbende voor de rechter dagen, maar daar zijn zulke hoge kosten mee gemoeid dat dat in de praktijk geen reƫle optie is.

Wie instructies wil achterlaten wie wel - en soms ook belangrijk: wie niet - in het graf begraven mag worden, doet er goed aan om een persoon of instelling in de arm te nemen die neutraal staat tegenover wensen van nabestaanden met eigen wensen en belangen. Een voorbeeld van een stichting met wie daarover afspraken kunnen worden gemaakt, is de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Deze stichting heeft geen ander belang dan om een reputatie hoog te houden, door afspraken met overleden rechthebbenden uit te voeren. Zo kan men toch precies regelen wat er later met een graf gebeurt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE