Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Het niet voldoen van betalingsregeling grafrechten


26 mei 2008

Vraag nummer: 5436  (oude nummer: 10764)

Geachte heer,

Op 14-03-2007 is door mevr. Bxxx tbv haar voormalige echtgenoot de heer Wxxx het graf eenmalig afgekocht voor 20 jaar. Voorheen betrof het een algemeen graf. De heer Wxxx ligt begraven sedert 18-10-1982. In 1997 zijn wij samengevoegd met 4 gemeenten. In 1998 is er een nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaatsen vastgesteld. In 2006 is er een opruimbeleid gekomen. Wij geven de nabestaanden de kans om eenmalig de graven af te kopen. Mevr. Bxxx heeft dus die kans benut. Maar nu doet het volgende zich voor. Met het toesturen van de vergunning van het verlenen grafrecht op 14-03-2007 is een acceptgiro van € 950,00 mee gestuurd. Mevr. heeft echter nog niets betaald.
Diverse malen is er vanuit onze afdeling Financiën contact geweest met betrokkene, er is zelfs een betalingsregeling getroffen. zij heeft de mogelijkheid om € 25,00 per maand te betalen. Haar is gesommeerd om zo spoedig mogelijk de eerste betaling te doen. Hier is nog geen gevolg aan gegeven. Mevrouw woont in Duitsland, dus deurwaardersverhaal is niet simpel. Door de afdeling Financien is nu nog eenmaal verzocht zo snel mogelijk te betalen, doet ze dat niet dan is de volgende stap het opruimen van de zerk. Nu mijn vraag kan ik daar zo maar zondermeer toe overgaan of moet ik mevrouw hiervan middels een brief op voorhand in kennis stellen met eventueel mogelijkheid tot maken van bezwaar?

Met vriendelijke groeten,

Mevrouw XX
medewerkster publiekszaken gemeente Y

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De beheersverordening van uw gemeente biedt geen mogelijkheid om als sanctie voor het niet betalen van rechten een zerk weg te halen of de rechten op het graf vervallen te verklaren. Ik propageer wel altijd om deze mogelijkheid op te nemen in de verordening. Zie vraag 2094 'Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement / verordening' en dan in het bijzonder artikel Z, in de sub-rubriek Begraven > Verordening/reglement. Maar uw gemeente volgt het VNG-model en dat model is op meer punten tamelijk onzakelijk en biedt geen mogelijkheden om met feitelijke sancties tegen wanbetalers op te treden.

U kunt natuurlijk wel dreigen om de zerk te verwijderen en u kunt de zerk feitelijk natuurlijk ook verwijderen, maar als iemand dan bezwaar maakt staat de gemeente met lege handen, want u hebt er niet het recht toe.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE