Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Het doen bijbegraven van een overleden bijzetten as in graf termijn is nog niet betreft het verlengen van het graf


19 november 2019

Vraag nummer: 59252

het recht bij zetten van overledene of doen bijzetten van as in graf het recht erop is nog niet verlopen op het graf mag men dan tevens en of grafrechten weer te betalen en dan pas bij zetten terwijl er 2 personen mogen rusten dan betalen voor bijzetten en het grafrecht terwijl het termijn nog niet verstreken is???

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iemand die begraven wordt, moet minstens tien jaar begraven (kunnen) blijven. Als in een bestaand graf een tweede persoon moet worden bijbegraven, maar de resterende huurtermijn korter is dan 10 jaar, stellen begraafplaatsen de voorwaarde dat het grafrecht zonodig wordt verlengd dat de overledene minstens 10 jaar kan blijven liggen.

Een voorbeeld: stel iemand is in 2003 begraven in een nieuw 2-persoons graf. Dat graf is voor 20 jaar uitgegeven, dus tot 2023. Als een tweede persoon in 2019 in dat graf moet worden begraven, resteren nog maar 4 jaar grafrecht voor het graf. Om de 10 jaar begraven-zijn vol te kunnen maken, moet het grafrecht dus met minstens 6 jaar verlengd worden. Veel begraafplaatsen hanteren vaste termijnen zoals 5, 10 of 20 jaar voor zulke verlengingen.

Voor het bijplaatsen van een asbus in een graf gelden geen wettelijke termijnen, maar kunnen begraafplaatsen eigen regels voor verlengingen hanteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE