Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herroeping afstand van eeuwig durende grafrechten


18 november 2003

Vraag nummer: 2653  (oude nummer: 3407)

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb e.e.a. gelezen met betrekking tot het ruimen van graven en grafrechten van eeuwig durende graven. Echter een vraag blijft voor mij onbeantwoord.
Ons familiegraf op het oude kerkhof is onlangs ontdekt door familieleden. Wij hebben de gemeente gevraagd om de grafrechten om te zetten naar een van deze familieleden (3e graads). De gemeente heeft dit verzoek echter afgewezen en gaat de graven binnenkort ruimen. Wij hebben daartoe nog een poging gewaagd. Het antwoord van de gemeente is en blijft afwijzend. Het blijkt dat in 1996 een 4-tal nakomelingen (2e-graads/kinderen) zijn aangeschreven. Alle vier hebben zij afstand gedaan van het graf van hun ouders en stiefmoeder. De reden hiervoor is een emotionele die betrekking heeft op de stiefmoeder. Bovendien wisten ze niet dat hun beslissing zou kunnen leiden tot ruiming van de graven daar het een eeuwigdurend graf betreft. Inmiddels zijn 2 van de 4 nog in leven en hebben spijt van deze beslissing, vooral nu de graven geruimd gaan worden. Zij willen graag hun besluit herroepen. Is dit mogelijk?

Graag verneem ik uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

H.M. van der Roest

Antwoord:

Geachte heer Van der Roest,

Als van een graf afstand is gedaan, hoeft de gemeente het graf niet opnieuw uit te geven, als dat niet past in het beleid (zie bijvoorbeeld vraag 3400 van gisteren 'Voorkomen bijzettingen (ontruiming en herinrichting oud deel begraafplaats)' in de sub-rubriek Aanleggen, uitbreiden of herinrichten begraafplaats. (Verlenging c.q. in stand houden van oude rechten is niet aan de orde, omdat het grafrecht is geëindigd. Dat kan per definitie alleen als een grafrecht nog niet is afgelopen).
Als de gemeente geen bijzondere reden heeft om het te weigeren, zoals herinrichting van de begraafplaats, kan de her-uitgifte van een graf - als nieuw graf - niet worden geweigerd. U moet dan tijdig (binnen 6 weken) bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente.

Voor alle duidelijkheid: de gemeente hoeft de eeuwig durende rechten niet te herstellen. Bij de her-uitgifte gaat het om het aangaan van een nieuwe termijn voor de in die gemeente gebruikelijke periode (meestal 20, soms 30 jaar of iets anders) tegen de daarvoor geldende kosten en tegen de nu geldende voorwaarden.

De gemeente is voldoende zorgvuldig geweest om in 1996 nabestaanden aan te schrijven. Overigens is het vreemd als die afstand hebben gedaan als het om een graf voor onbepaalde tijd ging. Tenzij er wellicht nog kosten waren voor onderhoud of opknappen monument.

Wat wél altijd kan, is dat u vraagt om de stoffelijke resten van de overledenen op te graven en in een ander nieuw graf her te begraven en het monument te verplaatsen. Uiteraard op uw kosten.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE