Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven/ruimen verschil


23 augustus 2006

Vraag nummer: 4512  (oude nummer: 8288)

Geachte heer van der Putten.

Als er een graf wordt geruimd op verzoek van de familie, wat is dan het verschil tussen het onder in het graf begraven van stoffelijke resten en herbegraven, wat volgens de wet in twee apparte kisten zou begraven moeten worden. Het gaat om ruimen van een familiegraf waar twee overledenen in zijn begraven. Met andere woorden; je mag de stoffelijke resten van twee overleden bij elkaar onder in het nieuw uit te geven graf leggen en bij een herbegravenis moet je voor beide stoffelijke resten een apparte kist gebruiken. De termijn van grafrust is verstreken en uiteraard toestemming van de burgemeester.

Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Luuk Buijs (beheerder begraafplaats) te Halfweg.

Antwoord:

Geachte heer Buijs,

Er is geen verplichting om bij een herbegraving kisten te gebruiken. Ook niet bij een eerste begraving, overigens. Bij een herbegraving gaat het om begraving in een ander graf, op een andere plek op de begraafplaats, of een andere begraafplaats. Bij een herbegraving van 2 personen moeten de stoffelijke resten minstens 30 cm van/boven elkaar liggen, om rondom zo veel mogelijk zuurstof door te laten. Bij het schudden of ruimen van een graf kunnen alle resten bij elkaar worden gevoegd en hoeft geen afstand tot iets in acht te worden genomen.

Bij het ruimen van een graf mogen de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf worden gelegd. Ze mogen ook naar een ander graf worden overgebracht, waarbij ook geen eisen ten aanzien van kisten of afstand gelden.

Het gaat vooral om de gedachte, of de resten na de verplaatsing nog identificeerbaar moeten blijven of niet. Bij ruimen is dat niet het geval. In een knekelput of verzamelgraf of de bodem van een graf kunnen resten van verschillende mensen door elkaar liggen. Als je herbegraaft moeten alle resten keurig gescheiden blijven.

Bij de situatie die u beschrijft is het de vraag of het primaire doel is om het bestaande graf leeg te maken voor nieuwe begravingen. Als dat het geval is kan er geruimd worden. Als de stoffelijke resten nog iedentificeerbaar moeten zijn, moet er afstand worden bewaard in het nieuwe graf.
Bij herbegraven moet ook de nieuwe locatie van de stoffelijke overschotten in het register van de begraafplaats worden opgenomen. Bij ruiming niet.
De intentie van de familie 1) plaats maken in het nieuwe graf, wat er met de oude resten gebeurt is minder belangrijk of 2) het verplaatsen van de resten in een nieuw graf waar deze resten ook weer 'volwaardig' begraven worden, is dus bepalend.

Zie voor de verschillen ook andere vragen in de subrubrieken 'Opgraven en herbegraven' en 'Ruiming'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE