Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Heeft zwager rechten op afgekocht graf?


17 mei 2006

Vraag nummer: 4455  (oude nummer: 8013)

Ongeveer twee jaar geleden is mijn vader overleden. Het graf is een familiegraf waar tevens mijn oom de tweelingbroer van mijn vader is begraven. Er was plek voor 3 personen in het graf. Nu is pasgeleden mijn zus overleden, wij hebben toendertijd, toen mijn vader was overleden uit de erfenis de rechten en het onderhoud eeuwigdurend afgekocht uit de erfenis. Mijn zus was nog getrouwd maar leefde al lang niet meer samen met haar echtgenoot, nu heeft ze hem als erfgenaam aangewezen en hij weet mij te vertellen dat nu ook ons familiegraf aan hem toebehoort, wat kan ik hieraan doen.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een graf behoort de eigenaar van de begraafplaats toe, juridisch gezien. Men heeft alleen een grafrecht. Wat inhoudt dat men zeggenschap heeft over wie er in het graf begraven wordt en blijft (of niet) en wat voor monument men plaatst (of niet). De persoon die de zeggenschap heeft, is de rechthebbende.

Een erfgenaam, ook al is het de enige erfgenaam, heeft niet onmiddellijk het grafrecht. Iedereen met een redelijk belang, en dat zou ook u of een ander naast familielid kunnen zijn, kan de beheerder van de begraafplaats vragen om het graf op zijn of haar naam te zetten. Men krijgt een grafrecht pas als de andere partij, de houder van de begraafplaats, dat ook als zodanig accepteert en schriftelijk bevestigt. Wellicht heeft uw zwager gedacht dat hij ne de rechten had, maar is het vergeten om de uitdrukkelijk aan de begraafplaats te vragen en dat schriftelijk te laten bevestigen. Grafrechten moeten op grond van een wettelijk voorschrift altijd schriftelijk worden gevestigd of bevestigd (bij een verandering van de rechthebbende).

Het kan zijn dat het graf op naam stond en staat van een ander familielid, zoals de vrouw van uw 'tweelingoom' of zelfs uw moeder. Alleen als het graf op naam van uw zus stond, die nu is overleden, bestaat de kans dat de zwager direct bij de begrafenis van de zus het graf op naam kreeg.
Maar we kunnen er lang en breed over speculeren, u weet het alleen zeker als u bij de begraafplaats vraagt op wiens naam het graf staat. Als dat een inmiddels overleden persoon is, kunt u zelf de rechten op het graf vragen. Ik zou dat dan trouwens altijd schriftelijk vragen, zodat er een bewijs van een aanvraag is. Stel dat uw zwager later ook op de idee komt, kunt u aantonen eerder te zijn. Telefonische aanvragen zijn discutabel; de administratie zegt dan wellicht dat u alleen informatie vroeg, het geen echte aanvraag was, etc.

Stel dat het graf nu toch op naam van de zwager staat, dan kunt u daar niets aan veranderen. Het is objectief gezien niet gek dat iemand de rechten heeft op het graf van zijn vrouw, ook als ze niet meer samen woonden, maar de verhouding blijkbaar toch zo was dat uw zus hem als erfgenaam behield. Maar dit kan alleen gebeurd zijn als uw zus de rechthebbende op het graf was. De zwager kan geen rechten hebben gekregen als een andere persoon rechthebbende was en die de rechten niet nadrukkelijk heeft overgedragen. U kunt dat ook bij de administratie van de begraafplaats nagaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE