Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Heeft hij/zij die grafrechten betaald, zeggenschap?

2 september 2005

Vraag nummer: 3983 (oude nummer: 6372)

Een familielid (neef) van mij heeft, naar verluidt de grafrechten van zijn Moeder betaald.
Mijn nicht, zijn zuster, wil het graf van een steen voorzien, maar de neef zegt "dit gebeurt niet want ik betaal de grafrechten en als je het toch doet, gooi ik alles er weer af", mijn vraag aan u is.
Heeft mijn nicht toch ook geen recht om een grafsteen te plaatsen op het graf van óók haar Moeder?
Daar haar broer dit niet kan of wil doen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u in de rubriek Begraven door de ongeveer 1.400 vragen bladert ziet u ongeveer 1.350 keer de opmerking: de persoon op wiens naam het graf staan (dat heet de rechthebbende) heeft de zeggenschap en mag beslissen wat voor monument op het graf staat.
Dat staat helemaal los van het betalen. Vaak is het wel de rechthebbende die betaalt. Of wordt de persoon die betaalt de rechthebbende. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Gewoon de persoon die als eerste bij de administratie van de begraafplaats het graf op zijn naam laat schrijven, is de rechthebbende.

Als de broer de rechthebbende is, mag de zus inderdaad geen grafsteen plaatsen, als hij dat niet wil. Maar zo'n houding wordt door rechters meestal gezien als misbruik van recht, want waarom zou er geen steen op een graf mogen? Je kan wellicht een discussie hebben over de maat of de uitvoering of de tekst, maar niet over het principe.
Als uw nicht er niet op een redelijke manier uit komt, doet ze er goed aan om een advocaat in de arm te nemen. Ik schat in dat - als het tot een rechtszaak zou komen - de rechter de broer (als hij rechthebbende is) zou verplichten om een grafsteen te gedogen.

Tot slot, de regel dat 1 persoon, de rechthebbende het voor het zeggen heeft, is er vooral omdat je er anders nooit uit komt als kind A een platte steen wil, B een staande, C een rode en D nog weer wat anders. Dan moet 1 persoon de knoop kunnen doorhakken. Maar dat mag niet tot misbruik van recht leiden.

Zie ook veel vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Grafsteen/monument.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder