Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graven voor onbepaalde tijd; nog grafrechten betalen?


8 januari 2006

Vraag nummer: 4222  (oude nummer: 7244)

Mijn grootouders hebben in 1964 een dubbelgraf gekocht. Op de eigendomsverklaring (koopverklaring) staat dat de koper in die graven voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht van begraven verkrijgt. Ik wil nu graag weten of voor dit graf nu grafrechten moet worden betaald.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als een graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven, is het meestal zo dat er geen grafrechten meer betaald hoeven te worden.
Onbepaalde tijd betekent vaak 'voor eeuwig', maar niet altijd. Letterlijk betekent het alleen dat het einde van de termijn nog niet vast staat als aan de termijn begonnen wordt.
Of wel of geen grafrechten betaald zouden moeten worden, moet af te leiden zin uit de 'koopverklaring' of uit het beheersreglement of de beheersverordening van de betreffende begraafplaats. Aangezien u niet schrijft om welke begraafplaats het gaat en ik geen stukken heb, kan ik dus geen sluitend antwoord op uw vraag geven.

Vaak hoeven voor een graf voor onbepaalde tijd geen grafrechten meer betaald te worden. Soms echter moeten daarnaast wél onderhoudsbijdragen betaald worden. Indien die bijdragen niet betaald worden, kan het grafrecht toch vervallen.
Het grafrecht kan ook vervallen of vervallen worden verklaard, indien niet aan voorwaarden van het beheersreglement of de beheersverordening van de betreffende begraafplaats wordt voldaan. Als het grafrecht vervallen is en het graf opnieuw aan een familielid wordt uitgegeven, zijn wel weer grafrechten verschuldigd.
Er kunnen kosten verschuldigd zijn als het graf geschud wordt.
Het kan zijn dat een bepaling in de akte of het beheersreglement of de beheersverordening van de betreffende begraafplaats het recht doet eindigen. Bijvoorbeeld staat soms wel eens in een reglement dat het grafrecht (voor onbepaalde tijd) loopt tot 50 jaar na de laatste begraving in het graf. Dan kunt u nagaan wanneer dat gebeurd is of gebeuren zal en wanneer het recht eindigt. Een aflopend recht kan echter altijd verlengd worden. Maar dan alleen in stappen van 10 jaar. En tegen betaling van een actueel tarief natuurlijk.
Soms is ook bepaald dat de rechten voor onbepaalde tijd telkens bevestigd moeten worden, doordat men periodiek een grafakte moet tonen en soms een recognitie of andere kosten moet betalen. Maar dat soort zaken moeten ook blijken uit de akte van uitgifte van het graf, of het beheersreglement of de beheersverordening.

Ik weet niet wat de achtergrond van uyw vraag is. Een puur theoretische, of omdat de rechthebbende nu een rekening van de begraafplaats krijgt. Als een begraafplaatshouder vraagt om alsnog grafrechten te betalen, zal deze natuurlijk wel altijd moeten motiveren waarom.

Zie ook vele andere vragen over eigen graven of familiegraven voor onbepaalde tijd.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE