Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graven eeuwigdurend?


13 april 2009

Vraag nummer: 6406  (oude nummer: 12771)

mijn ouders zijn in 1948 resp 1957 overleden en in een zg eeuwigdurend graf bijgezet in 2005 is mijn zuster ook bijgezet in ditzelfde graf.er is mij niets bekend over verlengingen van grafrechten . blijft dit graf nu ongeopend? het eneige wat ik weet is dat de graven pas geruimd mogen worden 99 jaar na het sluiten van de begraafplaats maar dit lijkt mij acheterhaald . op publicqaties lees ik ober onderhoudskosten maar ik heb nog nooitt iets gehoord. hoe werkt dit dan?

Antwoord:

Geachte heer,

Hoe 'het werkt' moet u bij de administratie van de betreffende begraafplaats navragen. Er zijn geen vaste landelijk werkende regels voor graven. Iedere begraafplaats kon en kan zijn eigen regels stellen. Omdat de wetgever de oude grafrechten in al hun diversiteiten respecteerde, zijn er weinig of geen wettelijke uniforme regels; alleen een minimum termijn voor uitgifte en regels voor verlengingen als het geen graven voor onbepaalde tijd zijn.

Als het goed is, is er een akte van uitgifte van het betreffende graf, waar de voor dit graf geldende regels in staan, eventueel onder verwijzing naar het geldende beheersreglement of de beheersverordening van de begraafplaats.

Het lijkt me verstandig om ook eens na te gaan op wiens naam het graf nu staat. Van graven die niet tijdig na het overlijden van de laatste rechthebbende de rechten zijn overgeschreven, kunnen vaak de rechten vervallen worden verklaard. Wellicht was uw in 2005 overleden zuster de laatste rechthebbende. Dan zou er nu misschien geen rechthebbende zijn.

Er is ook geen vaste regel dat graven pas geruimd mogen worden 99 jaar na het sluiten van een begraafplaats. Het lijkt me overigens een tamelijk vreemde en ondoelmatige regel. Hij geldt trouwens alleen als dit stond in de akte van uitgifte of het beheersreglement of de beheersverordening.

Onderhoudskosten zijn ook niet altijd verplicht; soms konden ze worden afgekocht bij het aangaan van het grafrecht. Soms werden ze niet apart gerekend maar waren de te betalen kosten 'all in'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE