Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafsteen / grafrecht


16 december 2002

Vraag nummer: 1865  (oude nummer: 2238)

Mon, 16 Dec 2002 16:01

Geachte heer,

Onlangs is mijn vriendin, met wie ik zes jaar lang heb samengewoond, overleden.
Omdat wij in Rotterdam wonen en haar familie in Limburg, heb ik uit coulance besloten haar in Limburg, op de Rooms-katholieke begraafplaats, te laten begraven.
Haar begrafenispolis stond op mijn naam, dus na uitkering van het geld heb ik daarmee alle onkosten betaald. Ook heb ik later een schriftelijke bevestiging van het grafrecht gekregen.

Nu willen mijn schoonouders van dit graf een familiegraf maken, en hebben het graf naast mijn vriendin voor henzelf gereserveerd. Ook willen ze niet dat mijn naam op haar steen vermeld wordt omdat ik volgens hun zeggen “later toch wel weer een andere partner zal vinden”.
Tevens zeiden zei dat het op een rooms-katholieke begraafplaats gebruikelijk is dat alleen gehuwden de naam v/d partner op de steen mogen zetten.

Naar aanleiding v/h bovenstaande verhaal heb ik de volgende vragen:

• Is het waar dat de rooms-katholieken alleen de naam v/d gehuwde partner op de steen mogen vermelden? Ik dacht dat de tekst op de grafsteen vrij is?
• Kunnen mijn schoonouders, zonder mijn toestemming, andere familieleden in het graf van mijn vriendin laten bijzetten?
• Mogen zij buiten mij om een grafsteen bestellen en laten plaatsen zonder mijn toestemming?
• Als ik later komt te overlijden wil ik in het graf van mijn vriendin bijgezet worden. Mag dat, ondanks ik niet Rooms-katholiek, maar wel Nederlands-hervormd van geloof ben?

Hoogachtend,

Marco

Antwoord:

Geachte heer,

Ten eerste nog gecondoleerd.
In antwoord op uw vragen:
1. Ja, de tekst op een grafsteen is vrij. Ik ken een zeer klein aantal begraafplaatsen waar het niet zo is, maar dan gaat het om bepaalde lettertype's of dat men geen lappen tekst zoals hele gedichten wenst; overigens is dat m.i. discutabel, als men het voor de rechter zou brengen. Het is onzin dat rooms-katholieken alleen de naam van de gehuwde partner op een grafsteen zouden mogen zetten. Dat is dus niet zo.
2. Nee, uw schoonouders kunnen zonder uw toestemming geen andere mensen in het graf van uw vriendin laten bijzetten.
3. Ach, ze mogen buiten u om best een grafsteen bestellen. Dat mag ik ook. En uw buurman ook. Maar niemand mag zonder uw toestemming een steen op het graf laten plaatsen, waarvan u de grafrechten hebt.
4. Als u na uw overlijden in het graf bijgezet wilt worden, kan dat zonder meer. U bent/was rechthebbende. Het is nergens verboden dat een protestant op een RK-begraafplaats begraven wordt, en andersom. Soms is er bij kerkelijke begraafplaatsen het voorbehoud dat men alleen graven uitgeeft aan parochianen of lidmaten. Maar als het graf eenmaal is uitgegeven, doet het geloof er niet meer toe. Het is aan te bevelen om deze wens in een testament of codicil vast te leggen en iemand aan te wijzen als executeur, die uw wens uitvoert. Bovendien is het verstandig om in dat testament of in dat codicil vast te leggen naar wie het grafrecht over moet gaan, als u overlijdt. Dit om te voorkomen dat de familie van uw vriendin zich het grafrecht direct na uw overlijden toeëigent (en als ze dat heel snel zou doen, in principe zou kunnen verhinderen dat u daar begraven zou worden).

mr W.G.H.M. van der Putten

16 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE