Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechtverlenging (dubbel betaald of tegoed?)


18 juli 2011

Vraag nummer: 25342  (oude nummer: 16899)

Mijn moeder overleed in 1980, met 20 jaar betaalde grafrechten.
Mijn vader overleed in 1991, is in hetzelfde graf bijgezet en wederom voor 20 jaar grafrechten betaald.
De stichting wil nu, na de laatste 20 jaar, het graf ruimen of ik moet wederom grafrechten voor b.v. 10 jaar betalen.
Kan en mag dit daar de totaal betaalde rechten voor 40 jaar zijn. Dus nog 9 jaar tegoed.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat kan ik niet beoordelen zonder de precieze tekst van het toenmalige beheersreglement van de betreffende begraafplaats te zien. En de akte van uitgifte van het graf en de toenmalige tarieflijst.

Ik heb het vermoeden, gelet op hoe u het opschrijft, dat het gaat om een katholieke begraafplaats. Sommige RK begraafplaatsen rekenen een termijn van 20 jaar bij elke nieuwe begraving in een eigen / particulier graf. Dat is een heel foute manier van hanteren van termijnen. Men betaalt dan deels dubbel voor dezelfde plek. Een grafrecht op een eigen graf wordt namelijk gevestigd voor de hele plek, vanaf het maaiveld naar beneden tot het middelpunt van de aarde.
Juridisch hebt u nu in 2011 geen jaren meer tegoed, maar 9 jaar dubbel betaald. Wat u in 1991 had moeten weigeren.

Dit is een voorlopig oordeel. Ik kan het alleen met zekerheid zeggen als ik de akte van uitgifte van het graf, de oude tarieflijst en het toenmalige beheersreglement van de betreffende begraafplaats zie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE