Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten wel/niet betaald? (Later invorderen)


28 september 2005

Vraag nummer: 4057  (oude nummer: 6545)

Mijn ouders hadden beide een uitvaartverzekering. In deze verzekering is inbegrepen:
- grafdelven en en algemeen onderhoud gedurende 10 jaren. Indien op de begraafplaats een langere termijn geldt voor grafrechten en algemeen onderhoud, worden de kosten vergoed van de minimumtermijn die daarop volgt.
Mijn vader overleed in 1994, mijn moeder in 1998.Zij hebben een dubbel graf.
De beheerder van de begraafplaats, een parochie beweert nu dat er geen grafrechten zijn betaald, omdat zij in haar financiële administratie geen boeking omtrent betalen heeft gevonden. De verzekering heeft in verband met verjaringstermijnen het dossier van mijn vader vernietigd.
kan er na 11 jaar alsnog een vordering op de erfgenamen ontstaan?

dank voor uw beantwoording.

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat in 1994 niet de grafrechten voor het dubbelgraf betaald zijn. Dan was het logisch geweest dat men eind 1994 of in 1995 aan de bel trok.

Dat men in de financiële administratie geen boeking kan vinden bewijst niet. Dat kan gewoon een fout in die administratie zijn.

Juridisch is het echter heel eenvoudig. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een vordering na 5 jaar vervalt, tenzij die wordt gestuit maar dat is hier niet het geval geweest. Stel dat er inderdaad niet betaald is door een fout van de verzekeraar, dan is dus in 1999 de vordering vervallen. Dan kan de parochie hoog of laag springen, zelfs als er inderdaad nooit betaald is, is er nu geen recht op een betaling meer. Want inderdaad hoeft een tegenpartij geen 10 of 20 jaar al zijn bescheiden te bewaren voor het geval dat een ander roept dat er sprake is van een fout. Dat is dan jammer, moet men maar eerder opletten, 5 jaar is een lange tijd om een fout te ontdekken.

Een ander punt is dat de erfgenamen niet onder meer aanspreekbaar zijn. Stel dat het graf was uitgegeven in 2004 en dat de rekening nog open zou staan dan hebben 'de erfgenamen' niets met het graf te maken. Voor de parochie is de contractuele wederpartij de persoon of instelling die om uitgifte van het graf heeft verzocht en met wie een contract is afgesloten. Nu is het helaas zo dat er nog altijd begraafplaatshouders zijn die geen grafbrieven uitgeven en geen contracten aangaan e.d. Dat is dan jammer voor haar, want dan heeft de parochie geen contractpartij die gehouden is om iets te betalen.

Even los van deze kwestie het volgende. Er worden in dit soort zaken vaak grote denkfouten gemaakt. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de nalatenschap en en draaien dus op voor de financiële lusten en lasten van de overledene. Maar het graf van de overledene behoort niet tot de nalatenschap! Tenzij het al bij leven van de erflater door hem was gehuurd, maar nog niet was betaald. Meestal is dat niet zo.
Iets anders is dat de persoon die de uitvaart regelt en die bijvoorbeeld als executeur een graf huurt, er recht op heeft om de kosten uit de nalatenschap vergoed te krijgen. Maar dan is dát de persoon met wie de parochie een overeenkomst heeft en dan is die persoon verantwoordelijk voor de betaling aan de parochie. Dat het praktisch vaak zo is dat die kosten dan direct van een bankrekening op naam van "De erven x" betaald worden, staat er los van. De parochie kan niet rechtstreeks de erfgenamen aanspreken. Nooit. (Tenzij de erfgenamen wel gezamenlijk het graf hebben gehuurd middels een uit hun midden aangewezen vertegenwoordiger. Maar dan nog kan die vertegenwoordiger alleen als contractpartij van de parochie worden aangesproken en niet als erfgenaam). Als er geen geldig contract is met en namens de erfgenamen, hebben ze geen enkele verplichting om een cent te betalen. Ook niet een maand na de grafuitgifte en begrafenis.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE